0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Politika zasebnosti

V Kliniki Golnik varstvu osebnih podatkov in zasebnosti posameznikov namenjamo posebno skrb in pozornost. V nadaljevanju pojasnjujemo, kako na naši spletni strani obdelujemo vaše osebne podatke in katere so vaše pravice po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Ta politika zasebnosti se nanaša na uporabnike spletne strani https://www.klinika-golnik.si/. 

Kdo je upravljavec, odgovoren za obdelavo mojih osebnih podatkov?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, matična številka: 1190997000, davčna številka: SI 66719585, ki jo zastopa v. d. direktorice doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec. (v nadaljevanju: »Klinika Golnik« ali »upravljavec«). 

Dosegljivi smo preko telefonske številke: 04 2569 100 in elektronske pošte: tajnistvo@klinika-golnik.si

V Kliniki Golnik smo imenovali tudi pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva preko elektronske pošte: dpo@fatur-menard.com.

Za katere namene obdelujete moje osebne podatke in na katerih pravnih podlagah? 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih lahko kot upravljavec obdelujemo.

(a) Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani Klinike Golnik se na vaš računalnik namesti piškotek (datoteka z informacijami o vašem obisku spletne strani – IP naslov, verzija brskalnika, datum in čas dostopa do spletne strani ipd.). Naša spletna stran uporablja tako piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani, kakor tudi analitične piškotke. 

Več o piškotkih si lahko preberete tukaj

Namen piškotkov je omogočiti delovanje in vodenje statistike ogledov spletne strani. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani, predstavlja zakon (drugi odstavek 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah), v primeru analitičnih piškotkov pa privolitev posameznika – uporabnika spletne strani.    

(b) Udeležba na strokovni prireditvi

V zvezi z organizacijo in izvedbo strokovnih prireditev Klinika Golnik obdeluje vaše osebno ime, naslov elektronske pošte, poklic, naziv, podatke o vašem delodajalcu in podatke o plačniku udeležbe, ki jih vpišete v spletni obrazec pri prijavi na strokovno prireditev ter datum in čas prijave.  

Klinika Golnik te podatke potrebuje za namen zagotovitve izvedbe strokovne prireditve, in sicer za organizacijo in izvedbo ter za namene obveščanja v zvezi s strokovno prireditvijo.  

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja veljavna privolitev posameznika – udeleženca strokovne prireditve. Privolitev je podana, ko pred posredovanjem vaših osebnih podatkov ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na strokovno prireditev označite, da soglašate s tem, da Klinika Golnik posredovane podatke uporablja za zgoraj navedene namene, in sicer tako, da odkljukate ustrezno okence. 

Privolitve niste dolžni dati in jo lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Klinika Golnik v primeru preklica vaših osebnih podatkov za zgoraj navedene namene ne bo več obdelovala, razen če bo obstajal drugi pravni temelj za zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov.

(c) Uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi za uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom, ki izvirajo iz vašega obiska spletne strani ali (ne)udeležbe na strokovni prireditvi, vključno z uveljavljanjem in izterjavo odprtih terjatev, ki jih ima Klinika Golnik do vas. V tem primeru vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov Klinike Golnik ali tretjih oseb, če nad njimi ne prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine.

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi drugih zakonitih interesov, za katere si prizadevamo (npr. preprečevanje kršitve varnosti osebnih podatkov, preprečevanje in preiskovanje prevar in goljufij ter drugih protipravnih dejanj, zagotavljanje varnosti osebnih podatkov in delovanja spletne strani ter zagotavljanja nemotenega delovanja in odzivanje na morebitne varnostne grožnje). 

Ali vam moram zagotoviti osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati. Prosto se lahko odločite, ali se boste udeležili strokovne prireditve in nam v zvezi s tem posredovali vaše osebne podatke. Če nam osebnih podatkov ne boste posredovali, bomo šteli, da se strokovne prireditve ne boste udeležili.

Pri obisku spletne strani se vaši osebni podatki prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta. Ob obisku spletne strani se lahko prosto odločite, ali privolite v uporabo analitičnih piškotkov. Če tega ne storite, to za vas ne bo imelo negativnih posledic, vendar pa v tem primeru Klinika Golnik ne bo mogla spremljati statistike ogledov spletne strani in na podlagi tega izboljšati uporabniške izkušnje na spletni strani v bodoče. 

Na kakšen način pridobite moje osebne podatke? 

Vaše osebne podatke pridobimo neposredno od vas (npr. ko obiščete našo spletno stran ali izpolnite obrazec za udeležbo na strokovni prireditvi, ki je dostopen na naši spletni strani). 

S kom delite moje osebne podatke?

Do vaših osebnih podatkov imajo dostop pooblaščene osebe Klinike Golnik. Poleg tega do vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete preko naše spletne strani, dostopajo tudi naši skrbno izbrani pogodbeni partnerji. Eden izmed njih je tudi pogodbeni obdelovalec, ki za Kliniko Golnik vzdržuje in gostuje spletno stran.

Pogodbeni obdelovalci za nas opravljajo določene storitve in vaše osebne podatke obdelujejo po naših navodilih. Z njimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi, s katerimi jih zavežemo k ustrezni ravni varstva osebnih podatkov in varovanju vaših pravic. 

Vaše podatke v določenih primerih posredujemo tudi zunanjim uporabnikom (npr. sodišče, policija, tožilstvo, nadzorni organi, inšpektorati, odvetniki, detektivi, zunanji revizorji ipd.), vendar le v primeru, če za to obstaja zakonita pravna podlaga. 

Kje obdelujete moje osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo znotraj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, osebni podatki pa se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Koliko časa hranite moje osebne podatke?

Vaše podatke načeloma hranimo do izpolnitve namenov, za katere so bili zbrani, razen v primeru, ko daljše obdobje hrambe predpisuje zakon. 

Če so bili vaši osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica. Po preklicu lahko vaše osebne podatke obdelujemo le še za namene uveljavljanja in nasprotovanja pravnih zahtevkov, in sicer za celotno obdobje, ko jih je mogoče uveljavljati oziroma vse dokler ne zastara pregon kaznivih dejanj ali prekrškov. Rok hrambe se v primeru uvedbe sodnih ali upravnih postopkov podaljša do zaključka teh postopkov. 

Kakšne so naše pravice glede osebnih podatkov?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Kako varujete moje osebne podatke?

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju smo na Kliniki Golnik sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.

Kaj lahko storim, če menim, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov?

Glede kakršnih koli vprašanj ali pomislekov v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko kadar koli obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Kliniki Golnik preko elektronske pošte: dpo@fatur-menard.com

Zoper našo odločitev o vaših pravicah ali v primeru kršitve varstva osebnih podatkov lahko vložite pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu (na naslov: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, preko telefonske številke: 01 230 97 30 ali elektronske pošte: gp.ip@ip-rs.si). 

Z Informacijskim pooblaščencem lahko kadarkoli stopite v stik tudi glede katerih koli drugih vprašanj, povezanih z obdelavo in varstvom osebnih podatkov, vključno z uresničevanjem vaših pravic. 

Več o vaših pravicah si lahko preberete tukaj.


Klinika Golnik bo to politiko zasebnosti redno preverjala in jo spremenila, če bo to potrebno. Vsakokrat veljavna verzija je objavljena na spletni strani Klinike Golnik. 

Ta politika zasebnosti je veljavna od 18. 2. 2020 dalje. 

Golnik, dne 18. 2. 2020


Videonadzor


Obvestilo o izvajanju videonadzora

Pred prostori Klinike Golnik in v njih se izvaja video nadzor.


Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki:

Kontrola vstopa in izstopa v/iz Klinike Golnik oziroma varovanje ljudi in premoženja.


Kontaktni podatki upravljavca:

Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Tel. št.: 04/25-69-100

E-naslov: tajnistvo@klinika-golnik.si

Odgovorna oseba upravljavca: Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec., v. d. direktorice


Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

Odvetniška družba Fatur Menard, o. p., d. o. o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Odvetnik Rok Reja

Tel. št.: 08/200-73-48

E-naslov: dpo@fatur-menard.com


Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

6(1)(e) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov;

76., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)


Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

/

Neobičajne nadaljnje obdelave:

/