0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA INTENZIVNI TERAPIJI III (m/ž) – 2 mesti

Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa zdravstvene nege življenjsko ogroženih pacientov pretežno višjih do najvišjih kategorij zahtevnosti zdravstvene nege. Izvajanje del in nalog v prostorih - enotah, posebej opremljenih za opazovanje, merjenje, nadzorovanje in vzdrževanje življenjskih funkcij, kjer je potreben stalni nadzor ter načrtovanje in koordiniranje premestitve ali odpusta pacienta. Organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe ter sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima in kompetenc. Sodelovanje v multidisciplinarnih timih, izvajanje in sodelovanje pri izvajanju diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov, zdravstveno-vzgojno delo s pacienti in svojci, izvajanje aktivnosti za zagotavljanje in nenehno izboljševanje kakovostne in varne obravnave pacientov. Predaja pacientov na vseh nivojih, izvajanje postopkov za preprečevanja širjenja bolnišničnih okužb, mentorstvo, druge naloge v okviru poklicnih kompetenc ter opravljanje drugega dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • zahtevana 7. raven po ZSOK, smer zdravstvena nega;
 • licenca za samostojno opravljanje dela v dejavnosti zdravstvene nege za poklic diplomirana medicinska sestra;
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj;
 • računalniška znanja (Windows, Excel, Microsoft Outlook);
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • znanje vsaj enega tujega jezika;
 • komunikacijske veščine – pisno in govorno izražanje;
 • natančnost in zanesljivost, odgovornost;
 • sposobnost dela v timu;
 • psihofizična stabilnost;
 • sposobnost dela in odločanja;
 • empatija do pacientov in svojcev;
 • ročne spretnosti.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti javnih uslužbenk. Delo je triizmensko.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju objavljenih pogojev in kratkim življenjepisom posredujte najkasneje do 26. 9. 2023 na naslov: Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik ali po e-pošti na naslov: razvoj.ljudi@klinika-golnik.si.


Nazaj na seznam