0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Alergološka stališča, covid, februar 2021

Stališča glede obravnave alergijskih bolezni med epidemijo covida

Epidemija covid je trenutno v stabilnem poteku, z začetkom cepljenja je pričakovati, da se bo obremenjenost zdravstvenega sistema počasi zmanjševala. Zato bomo bolnike z alergijskimi boleznimi obravnavali na podoben način, kot trenutno:

IMUNOTERAPIJA

 • Nadaljuje se podkožna imunoterapija bolnikov preobčutljivih za strupe žuželk. Po umiritvi epidemije bomo začenjali z ambulantnim uvajanjem imunoterapije pri bolnikih, ki smo jim indikacijo zato zdravljenje postavili v zadnjih mesecih
 • Imunoterapija z inhalacijskimi alergeni poteka pretežno v sublingvalni obliki, izjemoma dajemo subkutano imunoterapijo tistim, ki jim sublingvalna ni dobro koristila.

BIOLOŠKA TERAPIJA (urtikarija, težka astma) poteka, večina bolnikov si to terapijo pod našim nadzorom aplicira doma.

VPLIV OKUŽBE S COVID-19

 • Bolniki na SLIT naj v času prebolevanja covid okužbe prekinejo s SLIT in jo nadaljujejo takrat, ko zadostijo pogojem za prenehanje bolniškega staleža
 • Bolniki na SCIT v času prebolevanja okužbe ne prejmejo injekcije, v ambulanto pridejo, ko zadostijo pogojem za prenehanje bolniškega staleža

CEPLJENJE PROTI COVID-19: Po začetku cepljenja z mRNA cepivom so se pojavila poročila o anafilaktičnih reakcijah po cepljenju. Dosedanji podatki kažejo, da je pri cepljenju približno 11 anafilaksij na  en milijon cepljenih oseb. Kot najbolj verjeten razlog se omenjata polietilenglikol (PEG), poznan tudi kot makrogol, oziorma polisorbat. PEG je poznan alergen, ki je pogosto prisoten tudi v hrani in nekaterih zdravilih in izjemno redko povzroči anafilaksijo, predvsem pri zdravilih, ki se dajejo v žilo.  Takoj po poročilu o prvih dveh anafilaktičnih reakcijah je bilo izdano navodilo, da naj se osebe, ki so imele v preteklosti hudo anafilaksijo ne cepijo. Sedaj so stališča Evropskih in Ameriških alergoloških združenj stališče do cepljenja pri preobčutljivih že zelo poenostavila.

Trenutno veljavno navodilo je, da naj se z mRNA cepivi ne cepijo osebe, ki so alergične za sestavine cepiva oziroma PEG/makrogol/polisorbat. Cepljenje se odsvetuje osebam, ki so v preteklosti imele reakcijo po kemoterapevtiku doxorubicinu (pri farmacevtski obliki, ki vsebuje polietilenglikol - Doxil), pripravku za čiščenje pred kolonoskopijo (Moviprep), kontrastu za izvedbo ultrazvoka (Definiy), metilprednizolon acetatu ali  medroksiprogesteronu za injiciranje ter pri osebah, ki so po prvem odmerku mRNA cepiva doživele anafilaksijo. Za ostale osebe z znano alergijo za druge alergene ni ovire za cepljenje proti COVID 19. Navodilo je skladno s SmPC. 

Predlagamo, da se v varnejšem okolju (bolnišnici) cepijo bolniki z idiopatsko anafilaksijo in bolniki, ki so imeli anafilaksijo po drugih cepljenih v preteklosti. Na Kliniki Golnik bomo vzpostavili tako cepilno mesto, da se lahko z napotnico napotijo vsi bolniki, pri katerih obstaja glede na zgoraj opisano zadržek glede cepljenja. Za ta cepljenja se pošlje napotnico enako kot za alergološke preglede, na napotnici naj bo napisan razlog napotitve. Dostopni smo tudi za e-posvete (narocanje.amb@klinika-golnik.si; 04 25 69 700). 

Bolniki z anamnezo anafilaksije po drugih alergenih (hrana, piki žuželke, zdravila), vključno z bolniki s sistemsko mastocitozo se cepijo normalno, svetuje se opazovanje 30 minut po injekciji.

 • Pri bolnikih na SCIT je za stremeti, da bi med injekcijo SCIT in cepljenjem bil interval vsaj teden dni. Pri bolnikih na SLIT te ni treba prekinjati v času cepljenja.

Avtorji:

 • Mitja Košnik
 • Tadej Avčin
 • Mihaela ZidarnNova spoznanja pri obravnavi bolnikov s covid-19, 16.4.2020

Asimptomatske in predsimptomatske okužbe s COVID

Avtor:
 • Aleš Rozman

Preiskava pljučne funkcije

Avtor:
 • M. Fležar

Kakšni so dokazi o učinkovitosti zdravil

Avtor:
 • Barbara Bitežnik 

COVID -19 Laboratorijska diagnostika

Avtor:
 • Miroslav Petrovec

Izkušnje in organizacija dela na Kliniki Golnik pri bolnikih s covid-19, 2.4.2020


Organizacija dela v bolnišnici

Avtor:
 • Aleš RozmanOrganizacija negovalnega kadra

Avtor
 •  Katja Vrankar


Organizacija dela COVID oddelka klinike Golnik


Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb - COVID 19

Avtor:
 • mag. Mojca Novak, dipl. san. inž.


Značilnosti naših bolnikov s COVID

Avtor:
 • Renato Eržen


Izzivi zdravstvene nege pri delu s pacienti COVID-19

Avtor:
 • Judita Slak, dipl.m.s.


Nabor preiskav, terapija

Avtor:

 • M. FležarCOVID-19 - Radiološka diagnostika

Avtor:
 • Igor Požek


Značilnosti kritično bolnih s COVID-19

Avtor:
 • Sara Kavčič, dr.med. 


Organiziranost dela zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije SARS-Cov-19

Avtorji:
 • Anton Justin, mag. zdr. nege, 
 • prim. mag. Franc Šifrer, dr. med.,spec., 
 • Petra Lorber, dr. mad., spec.


Diskusija