0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Nova spoznanja pri obravnavi bolnikov s covid-19, 16.4.2020

Asimptomatske in predsimptomatske okužbe s COVID

Avtor:
 • Aleš Rozman

Preiskava pljučne funkcije

Avtor:
 • M. Fležar

Kakšni so dokazi o učinkovitosti zdravil

Avtor:
 • Barbara Bitežnik 

COVID -19 Laboratorijska diagnostika

Avtor:
 • Miroslav Petrovec

Izkušnje in organizacija dela na Kliniki Golnik pri bolnikih s covid-19, 2.4.2020


Organizacija dela v bolnišnici

Avtor:
 • Aleš RozmanOrganizacija negovalnega kadra

Avtor
 •  Katja Vrankar


Organizacija dela COVID oddelka klinike Golnik


Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb - COVID 19

Avtor:
 • mag. Mojca Novak, dipl. san. inž.


Značilnosti naših bolnikov s COVID

Avtor:
 • Renato Eržen


Izzivi zdravstvene nege pri delu s pacienti COVID-19

Avtor:
 • Judita Slak, dipl.m.s.


Nabor preiskav, terapija

Avtor:

 • M. FležarCOVID-19 - Radiološka diagnostika

Avtor:
 • Igor Požek


Značilnosti kritično bolnih s COVID-19

Avtor:
 • Sara Kavčič, dr.med. 


Organiziranost dela zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije SARS-Cov-19

Avtorji:
 • Anton Justin, mag. zdr. nege, 
 • prim. mag. Franc Šifrer, dr. med.,spec., 
 • Petra Lorber, dr. mad., spec.


Diskusija