0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

Posodobljeno 22.02.2021

Splošno

Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo izvaja kliničnokemijske preiskave krvi in drugega biološkega materiala za paciente, ki se zdravijo v Kliniki Golnik, v manjši meri pa tudi za bolnišnice, zdravstvene domove in ostale ustanove v Sloveniji. Skupno izvede več kot pol milijona preiskav na leto, od tega je približno 40 % nujnih preiskav (hematološke in urinske preiskave, preiskave blata, testi hemostaze, preiskave elektrolitov, substratov, encimov, tumorskih označevalcev in ščitničnih hormonov ...). Vzpostavljeni laboratorijski informacijski sistem (L@bis) omogoča večjo učinkovitost in kakovost laboratorijskega procesa ter zagotavlja krajši čas od naročila do laboratorijskega izvida. Povezava laboratorijskega informacijskega sistema s celovitim bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in pošiljanje elektronskih izvidov naročnikom. 

Za zagotavljanje kakovosti dela redno izvaja notranje in zunanje kontrole kakovosti. Prve vodi in analizira laboratorij sam, pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov laboratorijskih preiskav pa je vključen v različne sheme za zunanjo oceno kakovosti (SNEQAS, INSTAND, UKNEQAS ter  RIQAS, BIO-RAD QCNET, TIQcon QCS, SNCS) in redno pridobiva certifikate o kakovosti izvedbe preiskav. Pri zagotavljanju kakovosti sta laboratoriju v veliko pomoč tudi sodelovanje s Slovenskim združenjem za klinično kemijo in laboratorijsko medicino in povezovanje s strokovnjaki na področju Evropske unije in širše ter Zbornico laboratorijske medicine Slovenije. Vodja laboratorija je članica delovne skupine za akreditacijo medicinskih laboratorijev (WG Accreditation and ISO/CEN standards) pri EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Sodeluje tudi pri delu Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) v Tehničnem odboru varovanja zdravja (TC VAZ) in Slovenske akreditacije (SA). 

V sodelovanju s Fakulteto za farmacijo laboratorij študentom dodiplomskega univerzitetnega programa laboratorijske biomedicine nudi možnost opravljanja obveznega laboratorijskega dela v praksi ter opravljanje pripravništva za vse ravni kadrov v medicinskih laboratorijih. V letu 2017 je laboratorij za del programa postal tudi pooblaščeni izvajalec specializacije za medicinsko biokemijo; sodeluje tudi v pedagoškem procesu obeh medicinskih fakultet. 

Septembra 2009 je laboratorij pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS. V skladu  s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS 64/2004, 1/2016), je laboratorij v letu 2015 ponovno pregledala komisija Ministrstva za zdravje RS in podelila dovoljenje za delo za nadaljnje petletno obdobje. 

Seznam laboratorijev, ki imajo izdano dovoljenje Ministrstva za zdravje, za delo na področju laboratorijske medicine.

Decembra 2017 je laboratorij pridobil tudi akreditacijo za medicinske laboratorije.

Izjava o akreditaciji: »Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LM-001 na področju preskušanja (SIST EN ISO 15189)«.

Zaposleni

V laboratoriju je redno zaposlenih 18 oseb: 

  • vodja laboratorija: specialistka medicinske biokemije, EuSpLM, doktorica znanosti;
  • 2 specializanta medicinske biokemije;
  • 2 analitika laboratorijske medicine;
  • 9 inženirjev laboratorijske biomedicine (4 mag. lab. biomed., 4 dipl. inž. lab. biomed., 1 inženir lab. biomed.);
  • 4 srednji laboratorijski tehniki. 

Delovni čas

Laboratorij obratuje vse dni v tednu (od ponedeljka do petka po 20. uri, ob sobotah, nedeljah in praznikih je delo organizirano kot dežurstvo).