0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Laboratorijska diagnostika


Začetki laboratorijske diagnostike na Golniku sovpadajo z ustanovitvijo Zdravilišča Golnik daljnega leta 1921. Seveda so bili takrat oprema in pogoji dela precej drugačni, kot so danes. Laboratorijska dejavnost se je leta 1955 začela korenito spreminjati in širiti z izgradnjo laboratorijev za golniško pnevmološko bolnišnico, ki so bili predhodniki današnjih petih medicinskih laboratorijev:

Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

Laboratorij za citologijo in patologijo

Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko

Laboratorij za mikobakterije

Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo


Vrhunska oprema in sodobne metode

Vsi laboratoriji so opremljeni s sodobno analitsko opremo, ki omogoča hitro in zanesljivo izvedbo širokega spektra preiskav. Za preiskovanje vzorcev se uporabljajo le znanstveno preizkušene metode, ki so jih priznala mednarodna ali domača strokovna združenja ter razširjeni strokovni kolegiji.

Aktivno in mednarodno delovanje

Velik del svojega delovanja zaposleni namenjajo tudi raziskovalni, publicistični in pedagoški dejavnosti. Aktivno se udeležujejo domačih in mednarodnih strokovnih srečanj in kongresov ter svoje rezultate redno objavljajo. V okviru strokovnih združenj aktivno sodelujejo tako pri pripravi strokovnih priporočil za njihovo delo kot tudi pri strokovnem izpopolnjevanju domačih in tujih laboratorijskih strokovnjakov. Laboratoriji sodelujejo pri raziskovalnem delu, s projekti Agencije za raziskave in razvoj RS ter v mednarodnih in domačih farmacevtskih raziskavah.

Zaupanje v zanesljivost izvidov

Del njihovega raziskovalnega dela predstavlja tudi sodelovanje z drugimi laboratoriji v državi in po svetu. Pri zagotavljanju kakovosti laboratoriji sistematično izvajajo vse dejavnosti, ki vodijo v izpolnjevanje zahtev za kakovost laboratorijskih preiskav in zagotavljajo zaupanje v zanesljivost izvidov.