0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti,

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

   

INSTITUCIONALNI STEBER FINANCIRANJA (ISF-O)

Vodja: izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec.

 

INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik je vodilni zavod na področju pulmologije, astme, pljučnega raka, tuberkuloze in druge respiratorne mikrobiologije ter alergologije v Sloveniji, tako na nivoju raziskovanja in poučevanja, kot na nivoju zdravljenja bolnikov. Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik je trenutno aktivnih več kot 50 raziskovalcev, ki delujejo v okviru raziskovalnega programa financiranega s strani ARRS. Na kliniki poteka več tudi več projektov financiranih s strani ARRS in tudi več mednarodnih projektov.

Raziskovalna dejavnost se infrastrukturno deli na:

  • predklinično, ki se izvaja v štirih laboratorijih: Laboratoriju za citologijo in patologijo, Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko, Laboratoriju za mikobakterije in Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.
  • klinično dejavnost, to so diagnostika, zdravljenje ter podporne zdravstvene dejavnosti (kot so klinična farmacija, psihološka podpora in paliativa), ki se izvajajo v kliničnih in drugih enotah zdravstvene dejavnosti.
  • epidemiološko dejavnost, se izvaja na Registru tuberkuloze Republike Slovenije, na Kliničnem registru bolnikov z rakom pljuč in registru bolnikov s hudo heterogeno astmo – Centralni Register SHARP –.

Taka infrastruktura raziskovalne dejavnosti Klinike Golnik omogoča učinkovit translacijski prenos znanja in novih metod iz predkliničnih raziskav v klinično dejavnost. Ta infrastruktura zagotavlja izjemno dobro podporo vsem raziskovalnim dejavnostim, ki se izvajajo na kliniki. Nadaljnji razvoj te infrastrukture je ključen za mednarodno konkurenčno raziskovalno dejavnost Univerzitetne klinike Golnik.

UPRAVLJALSKA IN PODPORNA DEJAVNOST

Upravljalska in podporna dejavnost je zelo pomembna za uspešen in učinkovit translacijski proces. Posebno pozornost namenjamo razvoju projektne pisarne, ki opravlja pomembna dela na področju vodenja projektov in dejavnosti, ki so sestavni del stabilnega financiranja ter na področjih vezanih na pogodbena razmerja (tudi pogodbe o prenosu materiala) ter medicinsko etiko. Projektna pisarna je tudi ključno vozlišče podatkov vezanih na programsko skupino ter habilitiranje raziskovalcev. Poleg projektne pisarne je poudarek tudi na razvoju drugih podpornih služb kot so finančno-računovodska, kadrovska, pravna služba. Razvijamo tudi kadre za področje projektne koordinacije in druga potrebna strokovna dela.

   

PROGRAMSKI STEBER FINANCIRANJA (PSF-O)

Vodja: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.

   

RAZISKOVALNI PROGRAMI, P3-0360 (5 vsebinskih sklopov (WP))

Programski steber financiranja Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik izvaja s programom P3-0360 »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«. Pri izvajanju raziskovalnega programa sodeluje tudi Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta.

   

Program izvajamo v petih delovnih sklopih.

WP 1: TEŽKA ASTMA

WP 1.1 PREOBLIKOVANJE DIHALNIH POTI PRI TEŽKI ASTMI 

WP 1.2 ENDOTIPI TEŽKE ASTME

WP 2: IgE SENZIBILIZACIJA IN ANAFILAKSIJA

WP 2.1 VLOGA BAZOFILCEV PRI ANAFILAKSIJI

WP 2.2 CELIČNA SENZITIVNOST IN SPECIFIČNA IMUNOTERAPIJA

WP 2.3 CELIČNA SENZITIVNOST IN TEŽA REAKCIJE

WP 3: REKOMBINANTNI ALERGENI

WP 3.1 TESTIRANJE BIOLOŠKE AKTIVNOSTI REKOMBINANTNIH ALERGENOV

WP 3.2 DIAGNOSTIČNA VREDNOST REKOMBINANTIH ALERGENOV, POMEMBNIH ZA ANAFILAKSIJO:

WP 4: BIOLOŠKE TERAPIJE

WP 4.1 ANTI IgE-TERAPIJA

WP 4.2 ANTI IL-5 TERAPIJA

WP 4.3 ANTI TSLP TERAPIJA

WP 5: GENETIKA ALERGIJSKIH BOLEZNI

WP 5.1 GENETSKO OZADJE ANAFILAKSIJE

WP 5.1.1 PODVOJITVE GENA ZA TRIPTAZO TPSAB1

WP 5.1.2 DOLOČITEV SOMATSKIH MUTACIJ POVEZANIH Z MASTOCITOZO

WP 5.2 ANALIZA CELOTNEGA TRANSKRIPTOMA PRI ANAFILAKSIJI

WP 5.3 UGOTAVLJANJE KORELACIJE MED GENOTIPOM IN FENOTIPOM

WP 5.3.1 HEREDITARNI ANGIOEDEM, DOLOČITEV GENETSKEGA OZADJA, KI VPLIVA NA NASTANEK IN TEŽO BOLEZNI

WP 5.3.2 DOLOČITEV GENETSKE HETEROGENOSTI ASTME

   

MLADI RAZISKOVALCI

Na Kliniki Golnik stremimo k sočasni zaposlitvi od treh do štirih mladih raziskovalcev.


PRAVILNIK O STABILNEM FINANCIRANJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Na Kliniki Golnik smo v skladu z 29. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti sprejeli Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Klinike Golnik SOP 801-078-1 24.8.2022.