0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz


Znanstveni članki 2023


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEBELJAK, Jerneja, KOROŠEC, Peter, ŠELB, Julij, RIJAVEC, Matija, KOŠNIK, Mitja, LUNDER, Mojca. Combination of experimental and bioinformatic approaches for identification of immunologically relevant protein%peptide Interactions. Biomolecules, ISSN 2218-273X, 2023, vol. 13, iss. 2, str. [1]-14, ilustr. https://www.mdpi.com/2218-273X/13/2/310, doi: 10.3390/biom13020310. [COBISS.SI-ID 141181443], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2023: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 3. 2023: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: Slovenian Research Agency, J3-3072
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 83.33, št. avtorjev: 5/6

2. BOGOŽALEC KOŠIR, Alexandra, LUŽNIK, Dane, TOMIČ, Viktorija, MILAVEC, Mojca. Evaluation of DNA extraction methods for reliable quantification of Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa. Biosensors, ISSN 2079-6374, Apr. 2023, iss. 4, art. 463, str. [1]-15, ilustr. https://doi.org/10.3390/bios13040463, doi: 10.3390/bios13040463. [COBISS.SI-ID 149291011], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 59.76, št. avtorjev: 2/4

3. SHARMA, Ankit, RIJAVEC, Matija, TOMAR, Sunil, YAMANI, Amnah, GANESAN, Varsha, KREMPSKI, James, SCHULER, Charles F., BUNYAVANICH, Supinda, KOROŠEC, Peter, HOGAN, Simon P. Acute systemic myeloid inflammatory and stress response in severe food allergic reactions. Clinical & experimental allergy, ISSN 1365-2222. [Online ed.], [in press] 2023, str. 1-14, ilustr., doi: 10.1111/cea.14273. [COBISS.SI-ID 141347075], [JCR, SNIP, WoS do 27. 2. 2023: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 17.17, št. avtorjev: 2/10

4. KROES, Johannes A. (avtor, korespondenčni avtor), ALFONSO-CRISTANCHO, Rafael, BANSAL, Aruna T., BERRET, Emmanuelle, BIEKSIENE, Kristina, BOURDIN, Arnaud, BRUSSINO, Luisa, CANHOTO, Diogo, CARDINI, Cristina, CELIK, Gulfem, KOPAČ, Peter, ŠKRGAT, Sabina, et al. Evaluation of real-world mepolizumab use in severe asthma across Europe - the SHARP experience with privacy-preserving federated analysis. ERJ open research, ISSN 2312-0541, 2023, vol. , str., ilustr. https://openres.ersjournals.com/content/early/2023/01/05/23120541.00745-2022, doi: 10.1183/23120541.00745-2022. [COBISS.SI-ID 145384963], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 5.19, št. avtorjev: 1/44

5. RAVBAR, Nina, KEREC KOS, Mojca, JOŠT, Maja, ČEBRON LIPOVEC, Nanča, KNEZ, Lea. Deprescribing proton pump inhibitors : a study in hospitalized patients in Slovenia. International journal of clinical pharmacology and therapeutics, ISSN 0946-1965, 2023, vol. , no. , <v tisku>, graf. prikazi, tabele, doi: 10.5414/CP204374. [COBISS.SI-ID 145426947], [JCR, SNIP]
financer: ARRS, P1-0189, Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih; financer: ARRS, P3-0360, Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 15.41, št. avtorjev: 2/5

6. URBANČIČ, Jure, SOKLIČ, Tanja, DEMŠAR LUZAR, Ajda, HOČEVAR-BOLTEŽAR, Irena, KOROŠEC, Peter, RIJAVEC, Matija. Transcriptomic differentiation of phenotypes in chronic rhinosinusitis and its implications for understanding the underlying mechanisms. International journal of molecular sciences, ISSN 1422-0067, 2023, vol. 24, iss. 6, [article no.] 5541, str. [1]-16, ilustr. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/6/5541, doi: 10.3390/ijms24065541. [COBISS.SI-ID 145698819], [JCR, SNIP, Scopus do 6. 4. 2023: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: UMC Ljubljana, 20190072
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 50.94, št. avtorjev: 3/6

7. RODMAN, Jasna (avtor, korespondenčni avtor), MRVIČ, Tatjana, KOŠNIK, Mitja, KEŠE, Darja. The association between mycoplasma pneumoniae genotype and cutaneous disease. Microorganisms, ISSN 2076-2607, 2023, vol. 11, iss. 1, str. 1-9, ilustr. https://www.mdpi.com/2076-2607/11/1/205, doi: 10.3390/microorganisms11010205. [COBISS.SI-ID 138964739], [JCR, SNIP, Scopus do 2. 2. 2023: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 22.45, št. avtorjev: 1/4

8. JUTRAŽ, Nika, CARLI, Tanja, PERČIČ, Simona, KOŠNIK, Mitja, KUKEC, Andreja. Metodološki pristop opredelitve napovednih dejavnikov za oceno stopnje alergijske reakcije po piku žuželke = A methodological approach to the determination of predictive factors for the assessment of the degree of allergic reaction after an insect sting. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2023, letn. , št. , str., ilustr. https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/3372/3934, doi: 10.6016/ZdravVestn.3372. [COBISS.SI-ID 142838531], [SNIP]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 6.4, št. avtorjev: 1/5


1.02 Pregledni znanstveni članek

/


1.03 Kratki znanstveni prispevek

9. CVELBAR VOZELJ, Maja, KAČAR, Mark, BAJEC, Katarina Barbara, ŠELB, Julij, KOREN, Ana, ZIDARN, Nuša, KOROŠEC, Peter, ZIDARN, Mihaela (avtor, korespondenčni avtor). Increased focus on internal body sensations is associated with higher patient-perceived severity of allergic rhinitis. International archives of allergy and immunology, ISSN 1423-0097. [Online ed.], 2023, vol. 184, iss. 2, str. 194-198, ilustr. https://www.karger.com/Article/Abstract/527031, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36327954/, doi: 10.1159/000527031. [COBISS.SI-ID 128261123], [JCR, SNIP, WoS do 19. 11. 2022: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 2. 1. 2023: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 34.37, št. avtorjev: 5/8