0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

2. simpozij o spalni apneji

24. in 25. februar 2023

Lokacija: Univerzitetna klinika Golnik


Vabimo vas na strokovno srečanje 2. simpozij o spalni apneji, ki bo potekalo 24. in 25. februarja 2023 na Kliniki Golnik. Simpozij ima dva programska sklopa: za zdravnike in medicinske sestre/zdravstvene tehnike.

Motnje dihanja v spanju so tretja najpogostejša kronična bolezen dihalnega sistema, zaradi česar smo se odločili, da bomo letno organizirali srečanje, namenjeno izključno tej skupini bolezni. 1. simpozij o spalni apneji smo namenili diagnostiki in zdravljenju OSA, nekoliko več poudarka smo namenili presejanju in diagnostiki OSA pri voznikih ter OSA pri ženskah. Izvedli smo tudi tri praktične delavnice. Na letošnjem simpoziju, ki je bil sicer načrtovan že v letu 2020, bo poudarek na hipoventilacijski sindromih, en sklop predavanj bo namenjen multidisciplinarni obravnavi debelosti. Letos bomo izvedli več praktičnih delavnic. 

Vabljeni vsi, ki vas tematika zanima, posebej pa tisti, ki tovrstne bolnike že obravnavate ali jih še boste.

Program srečanja in ostale informacije o simpoziju najdete v priponki.

Pridobili bomo kreditne točke s strani ZZS in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.


Kotizacija za udeležence:

150 EUR za zdravnike 

100 EUR za medicinske sestre/zdravstvene tehnike

Za študente je udeležba brezplačna.

Število mest je omejeno. 

Prijave (skupaj s prijavnico) sprejemamo na e-mail: iris.gramc@klinika-golnik.si


Prisrčno vabljeni!

Kristina Ziherl, dr.med., spec. pnevmologije, E.S.

2. simpozij o spalni apneji
Preverite program:

Petek, 24. 2. 2022

8.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
8.30 DIAGNOSTIKA HIPOVENTIALCIJSKIH SINDROMOV

Hipoventilacijski sindrom – kako do diagnoze? (Irena Šarc)

Pljučna hipertenzija in hipoventilacija (Boštjan Rituper)

Ali bolnik s hipoventilacijskim sindromom potrebuje poli(somno)grafijo? (Jasmina Gabrijelčič)

Centralna apneja v spanju in hipoventilacija v spanju (Kristina Ziherl)

10.00 PRAKTIČNE DELAVNICE in ODMOR ZA KAVO

UZ prepone

Funkcionalne meritve dihalnega mišičja

Vrednotenje dihalnih dogodkov

12.30 KOSILO
13.30 OCENA DIHALNE ČRPALKE

Pogled respiratornega fiziologa (Matjaž Fležar)

Pogled radiologa (Martina Vivoda Tomšič)

Pogled nevrologa (Simon Podnar)

14.30 ODMOR ZA KAVO
14.45 VENTILACIJA NA DOMU

Fenotipi OHS - kdaj je potrebna NIMV? (Kristina Ziherl)

Dihalna odpoved zaradi živčnomišične bolezni (Blaž Koritnik)

Bolniki s KOPB – kdaj uvedemo NIMV? (Irena Šarc)

NIMV na domu pri nevrološki bolnikih – kdaj začeti in kdaj končati? (Janez Zidar)

NIMV na domu pri pulmoloških bolnikih – kdaj začeti in kdaj končati? (Irena Šarc)

16.15 PRAKTIČNE DELAVNICE in ODMOR ZA KAVO (izberete lahko 3 delavnice)

Priprava bolnika na PAP terapijo

Izbira ustrezne maske

Kako nastaviti NIMV – akutno

Kako nastaviti NIMV – kronično

Sestrski monitoring bolnika na NIMV

19.30 VEČERJA


Sobota, 25. 2. 2023 

8.00 VODENJE BOLNIKA NA NIMV

Izzivi v izboljševanju adherence bolnika na PAP terapiji (Jasmina Dimitrijević-Golež)

Novi načini spremljanja bolnikov na NIMV (Vesna Nikolić)

Kvaliteta življenja bolnikov na NIMV (Tomaž Hafner)

9.00 PRAKTIČNE DELAVNICE in ODMOR ZA KAVO (izberete lahko 3 delavnice)

Priprava bolnika na PAP terapijo

Izbira ustrezne maske

Kako nastaviti NIMV – akutno

Kako nastaviti NIMV – kronično

Sestrski monitoring bolnika na NIMV

12.00 HOT TOPIC

Izkašljevanje pri bolnikih na NIMV (Lea Leonardis)

Bariatrična operacija in OSA/OHS (Tadeja Pintar)

Zdravljenje debelosti z zdravili (Jasna Klen)

Spim, da se ne redim (Kristina Ziherl)

13.30 ZAKLJUČEKZa medicinske sestre/zdravstvene tehnikePetek, 24. 2. 2023

8.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
8.30 MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Osnove, razdelitev in epidemiologija (Marko Bombek)

Anatomski in patofiziološki mehanizmi, ki vodijo v hipoventilacijo (Jurij Regvat)

Diagnostični postopek pred uvedbo NIMV na domu (Irma Rozman Sinur)

Osnove NIMV (Irena Šarc)

10.00 PRAKTIČNE DELAVNICE in ODMOR ZA KAVO

Poligrafija na domu in hospitalno

Terapija s kisikom – različni sistemi

Vrednotenje dihalnih dogodkov

12.30 KOSILO
13.30 PODPORA BOLNIKU NA AKUTNI NIMV

Ko preveč kisika škoduje (Dirka Benedičič)

Ustrezna bronhodilatacija lahko reši življenje (Tomaž Hafner)

Ocena in lajšanje dispneje pri bolniki na NIMV (Eva Kristanc)

14.30 ODMOR ZA KAVO
14.45 VODENJE BOLNIKA NA NIMV NA DOMU

kNIMV – kako vem, da je učinkovita? (Anja Žargaj)

Težave bolnikov na NIMV – vzroki in rešitve (Adriana Jurjevec, Brigita Čadež)

Maska – od problema do rešitve (Iris Gramc)

Bolnik na NIMV na domu – vodenje v domačem okolju (Daša Makuc)

Pomen informiranosti bolnikov in svojcev o NIMV (TBA)


16.15 PRAKTIČNE DELAVNICE in ODMOR ZA KAVO (Izbere lahko 3 delavnice)

Priprava bolnika na PAP terapijo

Izbira ustrezne maske

Kako nastaviti NIMV – akutno

Kako nastaviti NIMV – kronično

Sestrski monitoring bolnika na NIMV

19.30 VEČERJAVabljeni vsi zdravniki in zdravstveni tehniki, ki vas tematika zanima, posebej pa tisti, ki tovrstne bolnike že obravnavate ali jih še boste. Pridobili bomo licenčne točke s strani ZZS in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

INFORMACIJE IN PRIJAVA:

Lokacija: Univerzitetna klinika Golnik
Kotizacija - zdravniki: 150 EUR
Kotizacija - medicinske sestre/zdravstveni tehniki: 100 EUR
Za študente je udeležba brezplačna. 
Licenčne točke: v pridobivanju
Prijave na: iris.gramc@klinika-golnik.si
Število mest je omejeno.


Podprto s strani: