0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Golniški simpozij 2021 - program ob 100. obletnici Klinike Golnik

Petek, 8. oktober 2021

Spletni dogodek

Kotizacije ni. Medicinske sestre bodo za udeležbo prejele licenčne točke Zbornice-Zveze. Spletne prijave obvezne. Spletno povezavo boste prejeli dan pred dogodkom na vaš e-naslov. Dodatne informacije: majda.pusavec@klinika-golnik.si.

Golniški simpozij 2021 - program ob 100. obletnici Klinike Golnik
Preverite program:

Petek, 8. 10. 2020

SKLOP: PREMIŠLJENO IN POGUMNO S TOKOM ČASA

Registracija udeležencev
8:00 - 8:10 Otvoritev simpozija
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med. spec., Katja Vrankar, mag. zdr. nege
8:10 - 8:30

Korak za korakom v zdravstveni negi Klinike Golnik 
Katja Vrankar, mag. zdr. nege

8:30 - 8:50

Razvoj kakovosti in varnosti v Kliniki Golnik 
doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

8:50 - 9:00  Razprava
9:00 - 9:05 odmor

SKLOP: PLJUČNI RAK - Diagnostika in zdravljenje raka pljuč nekoč in danes

9:05 - 9:25

Diagnostična obravnava bolnikov s pljučnim rakom skozi čas 
 doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med., spec.

9:25 - 9:45

Bolnik prihaja na diagnostiko raka pljuč na Kliniko Golnik
Nataša Grahovec, dipl. m. s.,  Jana Tršan, dipl. m. s. (predava Mariana Paula Rezelj, dipl. m. s.)

9:45-10:05

Sistemska terapija raka pljuč na Kliniki Golnik skozi čas 
Katja Mohorčič, dr. med., spec.

10:05 - 10:25

Multidisciplinarna obravnava bolnika z rakom pljuč v Enoti za internistično onkologijo Golnik 
Shpresa Sopaj, dipl. m. s.

10:25 - 10:45

Razvoj kirurške zdravstvene nege skozi leta delovanja v Kliniki Golnik       
Kaja Valjavec, dipl. m. s, Monika Mohorč, dipl. m. s.

10:45 -11:05

Predstavitev kirurških pristopov pri zdravljenju pljučnega raka
mag. Marko Bitenc, dr. med., spec.

11:05 - 11:15 Razprava
11:15 - 11:25 Roche; Prihodnost precizne onkologije in rak pljuč
11:25 - 12:00 MSD; Izkušnje zdravljenja bolnikov s pljučnim rakom z imunoterapijo v 1. liniji zdravljenja na Kliniki Golnik
12:00 - 12:30 
odmor

SKLOP: ALERGIJSKE BOLEZNI in ASTMA

12:30 – 12:50

Alergijske bolezni in astma 
asist. Peter Kopač, dr. med., spec.

12:50 – 13:10

Zdravstveno vzgojni vidik alergijskih bolezni skozi čas
Karmen Perko, dipl. m. s.

13:10 – 13:30

Razvoj specialnega področja zdravstvene nege v alergološki dejavnosti
Karmen Perko, dipl. m. s. 

13:30- 13:50  

Predstavitev MDT obdelave bolnikov s težjo obliko astme
Maja Zrnič, dipl. m. s.

13:50 -14:10

"Edukacija pacienta intravenozne samoaplikacije zdravila za zdravljenje hereditarnega angioedema"
Tea Močnik, mag. zdr. nege, Karmen Perko, dipl. m. s.

14:10-14:30

Funkcijska diagnostika pljuč nekoč in danes
izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

14:30 – 14:45 Razprava
14:45 – 14:55 Takeda; Vloga medicinske sestre v obravnavi bolnikov s hereditarnim angioedemom
14:55 - 15:00 Boehringer Ingelheim; Vdihovalnik Respimat -  zasnovan z mislijo na bolnika in okolje (Alenka Korošec Perdija, mag. farm.)
15:00 - 15:05 Swixx; S specifično imunoterapijo za alergijo lahko bolniku pomagamo obvladati bolezen (Petra Likar)
15:05 – 15:10  odmor

SKLOP: TUBERKULOZA

15:10 – 15:30

100 let obravnave bolnikov s tuberkulozo na Kliniki Golnik
Petra Svetina, dr. med., spec.

15:30 – 15:50

Zdravstvena nega bolnika s tuberkulozo skozi čas
Maruša Ahačič, mag. zdr. nege

15:50 – 16:10

Kaj dobrega je prinesel napredek v diagnostiki za TB bolnika? 
 dr. Manca Žolnir-Dovč, univ. dipl. biol., spec.

16:10 – 16:30

Kam nas je pripeljala človeška radovednost v preučevanju genoma bacilov TB? 
Sara Truden, mag. mikrobiol.

16:30 – 16:40 Razprava
16:40 – 16:45 Medias; BD Venflon, posnetek
 17:00  Zaključek simpozija


Vljudno vabljeni medicinske sestre in zdravniki primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja ter drugi zdravstveni delavci. 


Vabimo vas, da se prijavite na spletni dogodek Golniški simpozij 2021 prek spodnjega elektronskega obrazca, v katerega vpišete svoje ime, priimek in kontaktne podatke. 

Polja, označena z *, so obvezna!