0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Golniški simpozij 2022 - program za zdravstveno nego

27. - 29. oktober 2022

Hotel Rikli Balance, Bled

Vljudno vabljeni na čudoviti Bled, kjer organiziramo Golniški simpozij 2022 s posebnim programom za zdravstveno nego.


Golniški simpozij 2022 - program za zdravstveno nego
Preverite program:

ZAHTEVNEJŠA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA PACIENTOV Z OBOLENJI PLJUČ

Četrtek, 27. 10. 2022

15.30 – 16.00

Registracija udeležencev M. Pušavec, M. Novak

Sklop: ZAHTEVNEJŠA OBRAVNAVA PACIENTOV Z VIDIKA RAZLIČNIH ZDRAVSTVENIH STROKOVNJAKOV moderatorki: M.P. Rezelj, T. Močnik 

16.00 – 16.10

SPODBUDNE BESEDE OB ZAČETKU SIMPOZIJA , predstavitev sponzorjev in zahvala 

asist. Katja Vrankar, mag.zdr.nege

16.10 – 16.30


POGLED NA DELO MEDICINSKIH SESTER V KLINIČNEM OKOLJU Z VIDIKA ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 

Monika Ažman, predsednica Zbornice - Zveze

16.40 – 17.10

MULTIDISCIPLINARNI TIMI V SODOBNI ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI

doc.dr. Aleš Rozman, dr.med., spec 

17.10 – 17.40


KAKO PRISTOPIMO DO PACIENTA KO GRE ZA POMEMBNO POSLABŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA

dr. Anja Simonič, univ.dipl.psih., spec. 

17.40 - 18. 10

Vabljeni predavatelj 

18.10 – 18.40

Vabljeni predavatelj

18.40 – 19.00

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ZAHTEVNEJŠIH ZDRAVSTVENIH OBRAVNAV 

doc.dr. Saša Kadivec, prof. zdr.vzg.


Razprava in uvod v petkovo strokovno srečanje

Petek, 28. 10. 2022

Sklop: ZDRAVSTVENA NEGA IN OBRAVNAVA PACIENTA S PLJUČNIM RAKOM

 moderatorki: S. Sopaj, I. Kržišnik 

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.50

PLJUČNI RAK POSTAJA KRONIČNA BOLEZEN 

Urška Janžič, dr.med., spec.

8.50 - 9.10

RAZVOJ MODELA OZAVEŠČANJA PACIENTOV S PLJUČNIM RAKOM 

Ema Frelih, dipl.m.s.

9.10 - 9.30

OBRAVNAVA BOLEČINE PRI PACIENTU S PLJUČNIM RAKOM

Eva Lebar, dipl.m.s. s sodelavci Oddelka Interventne pulmologije

9.30 - 9:50

SKRB ZA USTNO SLUZNICO PRI ONKOLOŠKIH PACIENTIH 

Ivanka Kržišnik, dipl.m.s.

9.50- 10. 10

OD SUHE KOŽE DO GENERALIZIRANEGA IZPUŠČAJA

Boris Šimbera, dipl.zn, Petra Zupan, dipl.m.s.

10.10 – 10.20

Farmacevtska predstavitev

10.30 - 10.50

Odmor s kavo

10.50 - 11.10

FLEBITIS ALI EKSTRAVAZACIJA? 

Shpresa Sopaj, dipl.m.s., Lara Bešič, dipl.m.s.

11.10 - 11.30

UVOD IN PREDSTAVITEV AVTORSKEGA FILMA PODKOŽNA VENSKA VALVULA - Enota internistične onkologije Klinike Golnik

11.30 – 12.10

50 minut za motivacijo in razvedrilo (zunanji izvajalec)

12.10 - 12.30

Farmacevtske predstavitve

12.30 – 13.30

Kosilo

Sklop: NEINVAZIVNA MEHANSKA VENTILACIJA:

  moderatorki: D. Benedičič, M. Šinkovec 

13.30 – 13­.40

Farmacevtska predstavitev 

13.40 – 14.00

PRAVOČASNO PREPOZNAVANJE POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI AKUTNI RESPIRATORNI ODPOVEDI JE KLJUČNO

asist. mag. Irena Šarc, dr. med., spec.

14.00 - 14.20

OCENA NEWS – PRIPOROČILO ZA KLINIČNO OCENO PACIENTA 

asist. Katja Vrankar, mag.zdr.nege, Ditka Benedičič Katona, dipl.m.s.

14.20 - 14.40

POVEČANJE COPRI PACIENTU: KDAJ, ZAKAJ IN KAJ PA ZDAJ?

Eva Kristanc, dipl.m.s.

14.40 - 15.00

HIPERKAPNIČNI PACIENT IN ZDRAVLJENJE Z NMV

Ditka Benedičič, dipl.m.s., Špela Jekovec, dipl.m.s.

15.00 – 15.20

STRAH PRED ODPUSTOM PACIENTA Z NMV V DOMAČE OKOLJE JE ODVEČ 

Špela Vrhunc, dipl.m.s.

15:20 – 15.50

Odmor 

15.50 - 16.10

USPEŠNA REHABILITACIJA JE USPEH ZA PACIENTA 

Diana Tubin, dipl. fiziot. in sodelavci

16.10 - 16.30

TELEMONITORING V KLINIČNI PRAKSI PACIENTOV Z DIHALNIMI APARTI S POZITIVNIM TLAKOM

Adrijana Jurjevec, dipl.m.s. Iris Gramc, dipl.del.terap., Brigita Čadež, dipl.m.s., asist. Kristina Ziherl, dr.med., spec.

16.30 - 16.50

DIETETIK, POMEMBEN ČLEN TIMSKE OBRAVNAVE PACIENTOV NA NIMV

mag. Tatjana Kosten, univ.dipl.biolog

16.50 – 17.10

Razprava 

16.45 - 16.50

Farmacevtska predstavitev

16.50 - 17.00

Odmor ob pričetku učnih delavnic za organizacijo

TRŽNICA ZNANJA Z NAGRADNO IGRO

17.00 – 18.15

Koordinatorka poteka delavnic: M. Pušavec 

Moderatorka: M. Ahačič

17.00 – 18.15

Učne delavnice 

10 minutne Predstavitve e- plakatov 


Trajni plevralni drenažni kateter

Marija Petrinec Primožič, dipl.m.s.

 

DOŽIVLJANJE BOLEZNI PACIENTOV Z OBSTRUKTIVNO SPALNO APNEJO – kvalitativna raziskava

Maja Pogačar, dipl.m.s.


 

NMV; priprava ventilatorja in izbira obrazne maske 

Ditka Benedičič, dipl.m.s. s sodelavci oddelka 600

Farmacevtska predstavitev

Plakat predstavljen na kongresu v tujini :

MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DIFFICULT TO TREAT ASTHMA IN A MULTIDISCIPLINARY TEAM – OUR EXPERIENCES

Zrnić Maja, dipl.m.s., asist. dr. Kopač Peter, dr.med., spec., Karmen Perko, dipl.m.s., Tina Morgan, mag.farm., spec., Veronika Pelicon, mag. farm.


TEKOČI KISIK; pripomočki, transport, uporaba…

Oddelek 600, dipl.m.s.

 

Farmacevtska predstavitev

Plakat predstavljen na kongresu v tujini:

USE OF RELIEVERS IN PATIENTS WITH SEVERE ASTHMA ON BIOLOGICS AFTER AN EDUCATIONAL INTERVENTION

Mariana P. Rezelj, dipl.m.s., asist. Katja Vrankar, mag.zdr.nege, Tina Morgan, mag.farm., doc. dr. Mihaela Zidarn, dr.med., spec.., asist. dr. Peter Kopač, dr.med.


SedaCONDA; način sedacije pacienta

Gregor Ziherl, dipl.zn. in sodelavci Intenzivnega oddelka

Farmacevtska predstavitev

ODZIVNOST MEDICINSKE SESTRE NA TEMELJNE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI PACIENTA V POOPERATIVNEM OBDOBJU - kvantitativna raziskava 

Anja Šink, dipl.m.s.


 

OSVEŠČENOST KADILCEV O KRONIČNI OBSTRUKTIVNI PLJUČNI BOLEZNI IN NEGATIVNIH UČINKIH KAJENJA

Jerica Kuhar, dipl.m.s.

19.30

VEČERJA

Sobota, 29. 10. 2022

Sklop:  INTENZIVNA TERAPIJA, TUBERKULOZA moderator: G. Ziherl, N. Kokl 

8.30 - 8.50

KLJUČNI ELEMENTI PREDAJE PACIENTA MED TIMI ZDRAVSTVENE NEGE AKUTNEGA IN INTENZIVNEGA BOLNIŠKEGA ODDELKA  

Tanja Podlipnik, dipl.m.s.

8.50 - 9.10

OCENA STANJA ZAVESTI IN POTREBA PO UKREPANJU ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI PACIENTA V INTENZIVNI TERAPIJI 

Anže Knific, dipl.zn., Tadej Belehar, dipl.zn.

9.10 - 9.30

KAJ GRE LAHKO NAROBE PRI IZVAJANJU IZOLACIJ PACIENTOV NA INT. ODDELKU 

mag. Mojca Novak, univ.dipl.san.inž.

9.30 - 9.50

KAJ NAM BO PRINESLA TRENUTNA MIGRANTSKA SITUACIJA

prim. Petra Svetina, dr.med., spec.

9.50 - 10.10

NEVARNOSTI MULTIREZISTENTNE TUBERKULOZE 

Maruša Ahačič, mag.zdr.nege

10.10- 10.30

MULTIREZISTENTNA TUBERKULOZA Z VIDIKA FARMACEVTA IN EKONOMSKEGA VIDIKA

Farmacevt Klinika Golnik, TBA

10.30 -10.40

Farmacevtska predstavitev 

10.40 - 10.50

Razprava

10.50 -11.15

Odmor

 

Sklop:  ASTMA IN ALERGIJE  moderator: K. Perko, M. Zrnić

11.15 - 11.35


OBRAVNAVA IN VODENJE PACIENTOV S TEŽKO ASTMO V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU - NAŠE IZKUŠNJE 

Maja Zrnič, dipl.m.s.

11.35 – 11.55


OBRAVNAVA PACIENTA S PREOBČUTLJIVOSTJO ZA KOŽEKRILCE S PRIDRUŽENO MASTOCITOZO 

Karmen Perko, dipl.m.s. 

11.55 - 12.15

IDIOPATSKA ANAFILAKSIJA 

Tea Močnik, mag.zdr.nege

12.15 - 12.35


ASTMA PLAN, PERSONALIZIRAN NAČRT ZA SAMOZDRAVLJENJE ASTME – multidisciplinaren pristop 

Mariana P. Rezelj, dipl.m.s.

12.35 – 12.45

Razprava

12.45

Zaključne misli 

Na dogodek se prijavite preko spodnjega obrazca.

Rezervacija hotel: Golnik Symposium hotel reservation.pdf

Vabimo vas, da se prijavite na Golniški simpozij 2022-program za zdravstveno nego prek spodnjega elektronskega obrazca, v katerega vpišete svoje ime, priimek in kontaktne podatke.

Kotizacija za kongres v vrednosti 150 EUR vključuje vsa predavanja, kosilo in večerjo v petek in zbornik gradiv. Za študente in upokojence ni kotizacije.


Polja, označena z* so obvezna!


Podatki o plačniku - obvezen vnos za zaposlene na področju zdravstvene nege

Klinika Golnik varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Politika zasebnosti.