DomovSplošno o kliniki › Organ upravljanja

ORGAN UPRAVLJANJA


Svet zavoda je organ upravljanja Klinike Golnik, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zavarovancev, 1 predstavnik zaposlenih in 1 predstavnik Mestne občine Kranj. Pristojnosti Sveta zavoda, naloge in odgovornosti so opredeljene v statutu zavoda.

Člani Sveta zavoda

Predstavnica ustanovitelja
Antonija Pungerčar, univ. dipl. ekon.

Predstavnik ustanovitelja
Zvonka Krančan, dipl. m. s.

Predstavnik ustanovitelja
Vera Kralj Drmota, univ. dipl. farm.

Predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved

Predstavnik zavarovancev
Stane Frim, univ. dipl. ekon.

Predstavnik Mestne občine Kranj
Mag. Primož Terplan

Predstavnica zaposlenih
Mag. Irena Šarc, dr. med., spec.