0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Enakost spolov

Enakopravno vključevanje obeh spolov v dejavnosti na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik je pomemben del njene strategije. Pri tem sledi Strategiji za enakost med spoloma 2020–2025, ki pomeni dolgoročni načrt Evropske unije za spodbujanje enakosti med spoloma in obravnavanje vprašanj, povezanih z neenakostjo med moškimi in ženskami v delovnem okolju.

Poročilo o enakosti spolov - Klinika Golnik 13.9.2023.pdf

Poročilo o enakosti spolov - Klinika Golnik 6.11.2023.pdf