0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

O raziskavah


Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik je registriranih 60 raziskovalcev, 4 mladi raziskovalci in tudi 39 tehničnih in strokovnih sodelavcev iz vrst medicinskih sester, družboslovnega in finančnega področja ter informatike. Raziskovalna dejavnost Klinike Golnik dosega vidne rezultate tako na raziskovalnem, razvojno tehnološkem ter inovativnem področju, prenosu znanj, kot tudi v povezanosti z mednarodnim okoljem. Naša raziskovalna skupina se povezuje z odličnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami. Sodelujemo preko raziskovalnih in razvojnih programov in projektov predvsem na področju astme, alergijskih bolezni, imunologije, rakavih obolenj ter respiratornih infekcij.


Naziv raziskovalne organizacije:

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Šifra RO: 1613
Naziv skupine: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Šifra skupine: 1613
Vodja skupine: Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor


Vodja raziskovalne dejavnosti

Izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec.
Namestnik direktorja za področje vodenja akademske raziskovalne dejavnosti
T: 04 25 69 432
E: peter.korosec@klinika-golnik.si


Oddelek za raziskovalno delo

Prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.
Vodja oddelka
E: mitja.kosnik@klinika-golnik.si

Vesna Martinc
Študijska koordinatorka
T: 04 25 69 557
E: vesna.martinc@klinika-golnik.si

Eva Raztresen
Študijska koordinatorka
T: 04 25 69 556
E: eva.raztresen@klinika-golnik.si


Projektna pisarna

Gregor Ostanek, univ. dipl. fil. in soc. kult.
Strokovni sodelavec
T: 04 25 69 500
E: gregor.ostanek@klinika-golnik.si


Raziskovalni svet Klinike Golnik

  • Izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol. (predsednik sveta)
  • Prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
  • Doc. dr. Mateja Marc Malovrh , dr. med.
  • Asist. dr. Peter Kopač, dr. med.
  • Asist. dr. Boštjan Rituper, dr. med.


Strokovna knjižnica

Anja Blažun, univ. dipl. prev.
Bibliotekarka
T: 04 25 69 380
E: knjiznica@klinika-golnik.si