0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Socialna služba Klinike Golnik


Socialna delavka se vključuje v zdravstveno obravnavo bolnikov. S svojim pristopom pomaga bolnikom in njihovim svojcem pri reševanju njihovih stisk, nastalih zaradi bolezni. Delo socialne delavke je svetovalne in organizacijske narave:

  • svetuje bolniku in svojcem pri prilagoditvi na bolezen, 
  • bolniku pomaga pri reševanju socialnih težav v času hospitalizacije, 
  • nudi psihosocialno pomoč, 
  • svetuje pri urejanju pomoči na domu, 
  • svetuje pri urejanju domske oskrbe, 
  • nudi pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja, 
  • informira bolnike in svojce o socialnovarstvenih storitvah, 
  • povezuje se z bolnikovimi svojci in s strokovnimi službami v kliniki in izven nje (centri za socialno delo, organizacijami pomoči na domu, domovi starejših, nevladnimi organizacijami, patronažno službo in drugimi), 
  • organizira družinske sestanke, 
  • sodeluje pri načrtovanju oskrbe po odpustu. 


Kontakti:

Petra Miklavčič, univ. dipl. soc. del. 

E-mail: petra.miklavcic@klinika-golnik.si

Telefon: 04 2569 378


Maša Žugelj, mag. soc. del.

E-mail: masa.zugelj@klinika-golnik.si

Telefon: 04 2569 378