0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Podporne službe


Finančno-računovodska služba

Vodja
Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved


Klinično psihološka služba

Vodja
Asist. dr. Anja Simonič, spec. klin. psihologije


Služba za medicinsko in poslovno informatiko

Vodja
Tomaž Knific, mag. org. inf.


Tehnična služba

Vodja
Boštjan Zakrajšek, inž. str.

Služba za razvoj ljudi pri delu

Vodja
Olivera Kostič, mag. prav. in manag. neprem.


Koordinatorka vodenja kakovosti 

Doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.


Služba nabave in javnih naročil

Vodja
Rok Kikel, univ. dipl. prav.


Služba zdravstvene administracije in zdravstvenega arhiva

Vodja zdravstvene administracije: Erna Juršinič, dipl. upr. org.

Vodja zdravstvenega arhiva: Ankica Kerovec