0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Podporne službe


Finančno-računovodska služba

Vodja
Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved


Pravna služba

Jelka Kovačič, univ. dipl. prav.


Oddelek za medicinsko in poslovno informatiko

Vodja
Tomaž Knific, mag. org. inf.


Tehnična služba

Vodja
Boštjan Zakrajšek, inž. str.

Služba za razvoj ljudi pri delu

Vodja
Olivera Kostić, mag. prav. in manag. neprem.


Koordinatorka vodenja kakovosti 

Doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.


Oddelek nabave in javnih naročil

Vodja
Rok Kikel, univ. dipl. prav.