0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Razpolaganje s stvarnim premoženjem

Javna dražba

Javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno.

Javna dražba za oddajo nepremičnin


Javna dražba za prodajo nepremičnine


Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb se izvede kot naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za razpolaganje z določenim nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti na nedoločen ali določljiv krog oseb.

Neposredna pogodba

Nepremično premoženje države ali samoupravnih lokalnih skupnosti se pod določenimi pogoji (navedeni v 22. členu ZSPDPO) lahko proda ali zamenja tudi na podlagi neposredne pogodbe.