0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Razpolaganje s stvarnim premoženjem

Javna dražba

Javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno.

Javna dražba za oddajo nepremičnin

Predmet oddaje je poslovni prostor (gostinski lokal in priročno skladišče) v stavbi Univerzitetne klinike za pljučne bolezni Golnik na naslovu Golnik 36.


Javna dražba za prodajo nepremičnine

Predmet prodaje je kompleks Kolovrat in objekt Pralnice na naslovu Golnik 43 in Golnik 51.


Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb se izvede kot naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za razpolaganje z določenim nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti na nedoločen ali določljiv krog oseb.

Neposredna pogodba

Nepremično premoženje države ali samoupravnih lokalnih skupnosti se pod določenimi pogoji (navedeni v 22. členu ZSPDPO) lahko proda ali zamenja tudi na podlagi neposredne pogodbe.