0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Samoplačniki

Klinika Golnik je javni zdravstveni zavod, ki poglaviten obseg zdravstvenih obravnav opravlja v dejavnosti javne zdravstvene službe ter manjši obseg v tržni dejavnosti za zdravstvene obravnave pacientov, ki zdravstveno storitev v celoti ali v deležu plačajo sami (v nadaljevanju: samoplačniki).

Samoplačniške zdravstvene storitve so storitve brez napotnice ZZZS. Zdravstvena obravnava pacientov samoplačnikov vključuje tako ambulantno kot hospitalno obravnavo, odvisno od potreb pacientov samoplačnikov.

Samoplačniške ambulante izvajamo izven rednega delavnega časa, vsak delavnik od ponedeljka do petka (razen praznikov).

Samoplačniško NE obravnavamo otrok, ampak samo osebe, starejše od 18 let.

V okviru samoplačniške dejavnosti izvajamo paketne in posamezne zdravstvene storitve:

pulmologije: diagnostika kašlja (npr. RTG, metaholinski test, kožni testi alergije), težkega dihanja, drugo mnenje o diagnozah, kot so astma ipd., preiskave delovanja pljuč, poklicne bolezni pljuč, redke pljučne bolezni (cistična fibroza, sarkoidoza, intersticijske pljučne bolezni), motnje dihanja med spanjem (diagnostika);

alergologije*: kožni vbodni testi (cvetni prah, hišni prah, piki žuželk, hrana), drugo mnenje;

*Testiranje na zdravila in provokacijske teste na bolniških oddelkih zaradi možnosti zapletov NE izvajamo samoplačniško, ampak samo prek napotnice ZZZS.

kardiologije: ultrazvok srca, 24-urni EKG (Holter), 24-urno merjenje krvnega tlaka, obremenilno testiranje, ultrazvok vratnih žil.

Preventivna pregleda:

preventivni pregled I – specialistični pregled, razširjeno laboratorijsko diagnostiko krvi in osnovni pregled urina in blata na okultno krvavitev, EKG, rentgenska slika pljuč, UZ srca, meritev pljučne funkcije, test alergije in tumorski markerji;

preventivni pregled II – vsebuje vse našteto pod preventivni pregled I in dodatno še poglobljeno diagnostiko: UZ srca in vratnih arterij, UZ trebuha, obremenitveno testiranje (cikloergometrija), merjenje kostne gostote (denzitometrija) in analizo telesne sestave (telesne kompozicije)

Naročanje

Za naročanje na samoplačniške preglede in diagnostiko nam pišite na e-naslov: breznapotnice@klinika-golnik.si

V sporočilu opišite svoje zdravstvene težave in vzrok vaše napotitve na pregled. Po prejetem povpraševanju vam bomo sporočili možen termin pregleda oz. preiskave in poslali okvirno ponudbo s cenami predvidenih storitev.

Na pregled prinesite osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja zgolj zaradi lažjega in hitrejšega vnosa vaših osebnih podatkov v bolnišnični sistem (za slovenske zavarovance).

Čakalne dobe in lokacija: 

Za samoplačniški pulmološki alergološki pregled je trenutna čakalna doba do 7 dni. Storitve izvajamo na dveh lokacijah:

  • Pnevmološko alergološka ambulanta Golnik (Golnik 36, 4204 Golnik) ali
  • Pnevmološko alergološka ambulanta Ljubljana (Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana).

Pri samoplačnikih, ki ne govorijo slovensko, je priporočljivo spremstvo tolmača, pri gluhonemih pa je ta obvezen. Stroške tolmača krije samoplačnik.

Ambulantne samoplačniške zdravstvene storitve se izvajajo izven ordinacijskega časa posamezne ambulante, določenega v pogodbi z ZZZS. Seznam storitev je odvisen od kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.

Ceniki in način plačila

Samoplačniška dejavnost je dejavnost, ki se izvaja izključno na račun zasebnih sredstev fizičnih ali pravnih oseb ali iz sredstev dodatnega zavarovanja za nadstandardne storitve, in ni vključena v program javne zdravstvene službe.

Ceniki samoplačniških storitev:

CENIKI

Klinika Golnik po opravljenih storitvah pacientu samoplačniku izstavi račun. Račun je pacient samoplačnik dolžan poravnati v roku in na način, kot je razvidno iz izdanega računa oziroma skladno z veljavno zakonodajo in/ali kot to določajo notranja pravila Klinike Golnik. Plačilo računa je možno z gotovino ali plačilno kartico.

Pravne osebe, ki so plačniki samoplačniških zdravstvenih storitev, so račun dolžne poravnati v roku do 30 dni oz. v skladu z veljavno zakonodajo.


Bivanje v okolici klinike (pacienti ali spremljevalci pacientov)

Pacientom in njihovim spremljevalcem, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, lahko zagotovimo bivanje v sobi ali apartmaju v bližini klinike.

Rezervacijo uredite pri gospe Majdi Pušavec na e-naslovu majda.pusavec@klinika-golnik.si.


NASLOVI KLINIKE IN NJENIH ENOT

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik 36, 4204 Golnik

T: +386 (0)4 25 69 100

e-pošta: tajnistvo@klinika-golnik.si


Diabetološka ambulanta Kranj

Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

T: +386 (0)4 2016 881

e-pošta: amb.kranj@klinika-golnik.si

 

Antikoagulacijska ambulanta Kranj

Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

T: +386 (0)4 2016 881

e-pošta: amb.kranj@klinika-golnik.si