0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Klinika Golnik je javni zdravstveni zavod, ki poglaviten obseg zdravstvenih obravnav opravlja v dejavnosti javne zdravstvene službe, manjši obseg pa v tržni dejavnosti za zdravstvene obravnave pacientov, ki bodo zdravstveno storitev v celoti ali v deležu plačali sami (v nadaljevanju: samoplačniki).

Samoplačniške zdravstvene storitve so tiste storitve, ki:

 • so izvedene za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, in same poravnajo stroške zdravljenja ali v njihovem imenu druga oseba;
 • niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ);
 • so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu (nadstandardu), kot jih zagotavlja OZZ;
 • so pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ.

Pregledi, preiskave in posegi za samoplačnike se praviloma izvajajo izven rednega delovnega časa. V okviru zdravstvene obravnave pacientov samoplačnikov se predpisujejo zdravila le na beli recept.

Pacienti, ki se naročijo kot samoplačniki, morajo pred koriščenjem zdravstvene storitve podpisati izjavo o koriščenju samoplačniških/nadstandardnih storitev.

Izjava o koriščenju samoplačniških/nadstandardnih storitev


Samoplačniško obravnavamo samo paciente, starejše od 18 let.


Naročanje na samoplačniške storitve in obveščanje

Za naročanje in obveščanje se uporabljajo e-naslovi po dejavnosti:

 • Pnevmološko-alergološka ambulantna dejavnost 

e-naslov: pulmo.smp@klinika-golnik.si

 • Motnje dihanja med spanjem v ambulantni in bolnišnični dejavnosti 

e-naslov: spanje.smp@klinika-golnik.si

 • Respiratorna funkcijska diagnostika

e-naslov: respiratorna.fd.smp@klinika-golnik.si

 • Kardiovaskularna in funkcijska ambulantna dejavnost (TRENUTNO SE NE IZVAJA)

e-naslov: kardio.smp@klinika-golnik.si

 • Radiološka ambulantna diagnostika (CT, RTG, UZ)

e-naslov: radiologija.smp@klinika-golnik.si

 • Laboratorijska diagnostika (izvaja se le v sklopu samoplačniške zdravstvene obravnave)

Ob naročilu na samoplačniško storitev obvezno sporočite naslednje podatke:

 1. vrsto izbrane storitve,
 2. želeni okvirni termin izvedbe in
 3. izbranega zdravnika (neobvezno).
 4. svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefon).

Po prejetem povpraševanju vam bomo sporočili možen termin pregleda oziroma preiskave in poslali predračun za plačilo.

Svetujemo, da na pregled prinesete osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja – zgolj zaradi lažjega in hitrejšega vnosa vaših osebnih podatkov v bolnišnični sistem (velja za slovenske zavarovance).

Za samoplačnike, ki ne govorijo slovensko, priporočamo spremstvo tolmača, pri gluhonemih pa je ta obvezen. Stroške tolmača krije samoplačnik sam.


Nastanitvene kapacitete

Pacientom in njihovim spremljevalcem, ki prihajate iz bolj oddaljenih krajev, lahko zagotovimo bivanje v sobi ali apartmaju v bližini klinike.

Za informacije o nastanitvi pišite na e-naslov: majda.pusavec@klinika-golnik.si ali pokličite na telefonsko številko (04) 256 91 19.


Čakalne dobe in kraj izvajanja storitev

Samoplačniške pnevmološko-alergološke preglede izvajamo na dveh lokacijah:

Vse ostale samoplačniške dejavnosti izvajamo na lokaciji Golnik (Golnik 36, 4204 Golnik). 

Trenutna čakalna doba:

 • Pnevmološko-alergološka ambulantna dejavnost: do 7 dni; 
 • Motnje dihanja med spanjem v ambulantni in bolnišnični dejavnosti: od 7 do 30 dni;
 • Respiratorna funkcijska diagnostika: do 14 dni;
 • Kardiovaskularna in funkcijska ambulantna dejavnost: do 14 dni; (TRENUTNO SE NE IZVAJA)
 • Radiološka ambulantna diagnostika (CT, RTG, UZ): do 7 dni.


Ceniki in način plačila

Cene samoplačniških storitev, ki jih izvajamo na Kliniki Golnik so objavljene v Ceniku samoplačniških storitev.

Cenik samoplačniških storitev.pdf

Pacient samoplačnik mora po opravljeni ambulantni zdravstveni obravnavi svoje finančne obveznosti poravnati na dan, ko je bila zdravstvena storitev opravljena, oziroma v roku in na način, kot je razvidno iz izdanega predračuna ali računa. Plačilo računa je možno z gotovino ali s plačilno kartico.

Pravne osebe, ki so plačniki samoplačniških zdravstvenih storitev za pacienta, so račun dolžne poravnati v roku do 30 dni oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.

Pacient samoplačnik za hospitalno samoplačniško zdravstveno obravnavo je dolžan plačati predračun pred sprejemom v Kliniko Golnik in mora kot dokazilo ob sprejemu predložiti potrdilo o plačilu. Če predračun ni plačan, se samoplačniške hospitalne zdravstvene storitve ne izvede. Veljavnost predračuna je 30 dni.