DomovSplošno o kliniki › Osebna izkaznica

OSEBNA IZKAZNICA


Naziv:
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Skrajšani naziv:
Klinika Golnik
Naslov:
Golnik 36, 4204 Golnik
Internetni naslov:
Telefon:
04/25-69-100
Faks:
04/25-69-117
E-pošta:
Identifikacijska številka:
SI66719585
Matična številka:
1190997
Šifra dejavnosti:
86.100
Vpis v sodni register:
Št. vložka 1/06438/00, Srg 2005/01037 Kraj: Kranj
Transakcijski račun:
01100-6030277603
Direktor:
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.