DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnost › Zdravstvena nega in oskrba

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA


Služba zdravstvene nege in oskrbe je z izvajanjem zdravstvene nege in oskrbe tesno prepletena z vsemi zdravstvenimi dejavnostmi v kliniki na sekundarni in terciarni ravni. Zdravstveno nego izvajajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki kot samostojno dejavnost v okviru negovalnega in zdravstvenega tima na bolniških oddelkih, diagnostičnih enotah in oddelkih ter specialističnih ambulantah.

Želimo izvajati kakovostno in celostno zdravstveno nego bolnikov z upoštevanjem etičnih načel in doseganjem najboljših izidov s čim manjšimi stroški. Ostati želimo vodilna ustanova za uvajanje in izvajanje zdravstvene nege bolnikov s pljučno in alergijsko boleznijo. Znani smo po:
  • izvajanju kakovostne zdravstveno negovalne oskrbe s poudarkom na izboljšanju kakovosti vseh storitev zdravstvene nege (visoko postavljeni standardi zdravstvene nege ) in upoštevanju etičnih načel,
  • izobraževanju kroničnega bolnika v času hospitalizacije,
  • aktivnem vključevanju bolnika in svojcev v proces zdravstvene nege,
  • vključevanjem v življenje bolnika tudi po odpustu iz klinike (preko koordinatorja odpusta), z namenom večje kakovosti življenja bolnika v svojem okolju,
  • vzpostavljanju kontinuiranega sodelovanja s primarnim zdravstvenim varstvom.
  • vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte ter raziskovalne dejavnosti na področju zdravstvene nege bolnika s pljučno in alergijsko boleznijo.


Zdravstvena nega in oskrba
» Koordinator odpusta
» Krožki kakovosti
» Nakutna bolnišnična obravnava (negovalni oddelek)
» Učne delavnice za bolnike