DomovDejavnost bolnišniceStrokovne službe › Socialna služba

SOCIALNA SLUŽBA KLINIKE GOLNIK


Socialna delavka se vključuje v zdravstveno obravnavo bolnikov. S svojim pristopom pomaga bolnikom in njihovim svojcem pri reševanju njihovih stisk, nastalih zaradi bolezni. Delo socialne delavke je svetovalne in organizacijske narave:

  • svetuje bolniku in svojcem pri prilagoditvi na bolezen
  • bolniku pomaga pri reševanju socialnih težav v času hospitalizacije
  • nudi psihosocialno pomoč
  • svetuje pri urejanju pomoči na domu
  • svetuje pri urejanju domske oskrbe
  • nudi pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja
  • informira bolnike in svojce o socialno varstvenih storitvah
  • povezuje se s svojci bolnika in s strokovnimi službami v kliniki in izven nje (patronažna služba, centri za socialno delo, organizacije pomoči na domu, domovi starejših in drugimi)
  • organizira družinske sestanke
  • sodeluje pri načrtovanju oskrbe po odpustu.

Kontakt:
Petra Mikloša
Tel: +386 51 332 637
Elektronska pošta: petra.miklosa@klinika-golnik.si
Tea Antolin
Tel: +386 31 230 457
Elektronska pošta: tea.antolin@klinika-golnik.si


Strokovne službe
» Lekarna
» Register za tuberkulozo
» Socialna služba
» Centralna administracija in arhiv
» Služba oskrbe
» Higienik Klinike Golnik
» Knjižnica