DomovStrokovna javnostRaziskovalna dejavnost › Raziskovalci

RAZISKOVALCI KINIKE GOLNIKAdamič
Katja Adamič , dr. med., spec. pnevm.

Ahačič
Tanja Ahačič , univ. dipl. soc. del.

Bajrović
asist. Nissera Bajrović , dr. med., spec. int. med.

Bidovec Stojkovič
Dr. Urška Bidovec Stojkovič , univ. dipl. ing. biol.

Bizjak
Mojca Bizjak , dr. med., spec. derm.

Blažun
Anja Blažun , univ. dipl. prev.

Camlek
Luka Camlek , dr. med., spec. pnevm.

Čufer
Prof. dr. Tanja Čufer , dr. med., spec. int. onko.

Debeljak
Dražena Debeljak , dr. med., spec. int. med.

Eržen
Doc. dr. Renato Eržen , dr. med., spec. int. med.

Fležar
izr. prof. dr. Matjaž Fležar , dr. med., spec. int. med. in pnevm.

Hafner
Tomaž Hafner , dr. med., spec. pnevm.

Hasanović
Ines Hasanović , dipl. ing. lab. biomed.

Janžič
Urška Janžič , dr. med.

Jerič
Tina Jerič , dr. med., spec. pnevm.

Jošt
Maja Jošt , mag. farm.

Kadivec
doc. dr. Saša Kadivec , prof. zdr. vzg.

Kavčič
Sara Kavčič , dr. med., spec. int. med.

Kern
Prim. Izidor Kern , dr. med., spec. patol.

Knez
Asist. dr. Lea Knez , mag. farm.

Kodba Čeh
Hana Kodba Čeh , mag. psih.

Kopač
asist. Peter Kopač , dr. med., spec. int. med.

Koren
Dr. Ana Koren , univ. dipl. biotehnol..

Korošec
Izr. prof. dr. Peter Korošec , univ. dipl. biol., spec. lab. med. gen.

Košnik
Prof. dr. Mitja Košnik , dr. med., spec. int. med.

Kosten
mag. Tatjana Kosten , univ. dipl. biol.

Kristanc
Marjan Kristanc , dr. med., spec. int. med.
Tatjana Kristanc , univ. dipl. soc.

Lalek
Asist. dr. Nika Lalek , dr. med., spec. pnevm.

Lunder
Urška Lunder , dr. med., spec. transf. med.

Lužnik
Dr. Dane Lužnik , univ. dipl. mikrobiol.

Marc Malovrh
Doc. dr. Mateja Marc Malovrh , Doc. dr.

Marčun
Prim. asist. dr. Robert Marčun , dr. med., spec. int. med.

Meško Brguljan
Doc. dr. Pika Meško Brguljan , univ. dipl. inž. kem.

Mohorčič
Katja Mohorčič , dr. med.

Morgan
Tina Morgan , mag. farm.

Novak
mag. Mojca Novak , dipl. sanit. inž.

Osolnik
Prim. Katarina Osolnik , dr. med., spec. int. med.

Ozbič
dr. Polona Ozbič , univ. dipl. ped.

Polak Jenko
Darja Polak Jenko , dr. med., spec. int. med.

Požek
Mag. Igor Požek , dr. med., spec. radiol.

Rajer
dr. Mirjana Rajer , dr. med., spec. onko.

Rijavec
Doc. dr. Matija Rijavec , Doc. dr.

Rot
Mitja Rot , univ. dipl. mikrobioll.

Rozman
doc. dr. Aleš Rozman , dr. med.

Šarc
mag. Irena Šarc , dr. med.

Šelb
dr. Julij Šelb , dr. med.

Simonič
Dr. Anja Simonič , spec. klin. psih.

Sitar
Jernej Sitar , dr. med., spec. pnevm.

Škrgat
doc. dr. Sabina Škrgat , dr. med., spec. int. med.

Sodja
Dr. Eva Sodja , univ. dipl. mikr.

Stariha
mag. Erika Stariha , mag. farm.

Svetina
Petra Svetina , dr. med., spec. int. med.

Tomič
Doc. dr. Viktorija Tomič , dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Toni
Janez Toni , mag. farm.

Vantur
Romana Vantur , mag. funkc. biol.

Zidarn
doc. dr. Mihaela Zidarn , dr. med., spec. int. med.

Ziherl
Kristina Ziherl , dr. med., spec. pnevm.

Žolnir - Dovč
Dr. Manca Žolnir - Dovč , univ. dipl. biol.Raziskovalna dejavnost
» Organizacija raziskovalne dejavnosti
» Raziskovalci KOPA Golnik
» Mladi raziskovalci
» Raziskovalni projekti
» Raziskovalni projekti ARRS
» Pomembnejše objave
» Knjižnica
» Raziskovalna oprema