0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Pomoč bolničarjev Rdečega križa Slovenije

V teh zahtevnih razmerah so nam na pomoč pri oskrbi bolnikov s covidom-19 na navadnih in intenzivnem oddelku priskočili bolničarji prostovoljci Rdečega križa Slovenije.

Pomoč bolničarjev Rdečega križa Slovenije

V naši kliniki sodeluje 15 prostovoljcev bolničarjev iz ekip prve pomoči iz območnih združenj RKS Radovljica, Kranj, Škofja Loka in Tržič. Bolničarji prostovoljci se izobražujejo na 70-urnih tečajih prve pomoči in svoje znanje obnavljajo na krajših obnovitvenih tečajih. Njihovo znanje zajema poglavja prve pomoči:

Varnost – prvi ukrep ob prihodu na kraj dogodka, kjer preverijo morebitno nevarnost za udeležence in njihovo zdravje;

Osebna varovalna sredstva – treba je vedeti, ko jih pravilo nadeti, uporabljati in sneti;

Klic na št. 112 – aktiviranje pristojnih služb, kadar razmere presegajo posameznikove zmožnosti;

Preventivno ukrepanje – preprečevanje pandemije/epidemije in drugih nalezljivih bolezni;

Dvigovanje zavesti o pomenu učenja prve pomoči kot načina opolnomočenja ljudi v družbi.

Bolničarji RKS so seznanjeni z najnovejšimi doktrinarnimi smernicami s področja prve pomoči in imajo temeljno znanje za preverjanje vitalnih funkcij, oživljanje, preprečevanje krvavitev in prepoznavanje nenadnih bolezenskih stanj.

Trenutno v vrstah Civilne zaščite Slovenije deluje več kot 100 enot prve pomoči RKS. 76. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami namreč opredeljuje enote in službe Civilne zaščite, med katerimi so tudi enote za prvo pomoč.

Bolničarke in bolničarji iz RKS, iskrena hvala za vašo dragoceno pomoč pri negi in oskrbi naših bolnikov!


Nazaj na seznam