0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Odlični v znanosti 2022, dr. Mojca Bizjak, dr. med., spec.

5. 12. 2022

Tudi letos so bili naši raziskovalci zelo uspešni na izboru najvidnejših dosežkov leta 2022. Dr. Mojca Bizjak, dr. med., spec. je bila med dosežke uvrščena za dosežek "Dejavniki tveganja za sistemske reakcije pri tipični urtikariji na hlad: rezultati raziskave COLD-CE"

Pri urtikariji na hlad lahko nastopi anafilaksija, ki pa je bila doslej slabo raziskana. Osebe s povečanim tveganjem za anafilaksijo na hlad potrebujejo samoinjektor adrenalina, vendar doslej ni bilo opredeljeno, komu ga moramo predpisati. COLD-CE (tj. Urtikarija na hlad in druge s hladom izzvane reakcije – celostno ovrednotenje) je bila mednarodna, presečna raziskava, ki je vključevala največ preiskovancev z urtikarijo na hlad doslej. Sodelovalo je 32 GA2LEN UCARE centrov (angl. Urticaria Centers of Reference and Excellence). Pridobili smo natančne anamnestične podatke in opravili teste s kocko ledu ter napravo TempTest® (gradient 4-44°C), ki so bili pozitivni pri 75 % preiskovancev. Anafilaksija je nastopila pri 37 % preiskovancev s pozitivnimi testi. Manj kot 10 % oseb z anafilaksijo je prejelo adrenalin. Identificirali smo klinične dejavnike tveganja za anafilaksijo na hlad, ki smo jo definirali kot akutno, s hladom izzvano prizadetost kože ali vidnih sluznic ter prizadetost kardiovaskularnega sistema, dihal ali gastrointestinalnega sistema. Verjamemo, da bodo izsledki naše raziskave pripomogli k izboljšani klinični obravnavi bolnikov z urtikarijo na hlad po vsem svetu.

Dr. Mojca Bizjak, dr. med., spec. je dosežek predstavila na Dnevu ARRS 2022.

Publikacije:

BIZJAK, Mojca (avtor, korespondenčni avtor), KOŠNIK, Mitja, DINEVSKI, Dejan, THOMSEN, Simon Francis, FOMINA, Daria, BORZOVA, Elena, KULTHANAN, Kanokvalai, MESHKOVA, Raisa, AHSAN, Dalia Melina, AL-AHMAD, Mona, MILJKOVIĆ, Jovan, TERHORST, Dorothea, MAURER, Marcus (avtor, korespondenčni avtor), et al. Risk factors for systemic reactions in typical cold urticaria : results from the COLD-CE study. Allergy. [Online ed.]. 2021, vol. 76, str. [1-40], ilustr. ISSN 1398-9995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15194, DOI: 10.1111/all.15194. [COBISS.SI-ID 88071683], [JCR, SNIP, WoS do 4. 5. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,12, Scopus do 3. 5. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,12]

BIZJAK, Mojca (avtor, korespondenčni avtor), KOŠNIK, Mitja, DINEVSKI, Dejan, THOMSEN, Simon Francis, FOMINA, Daria, BORZOVA, Elena, KULTHANAN, Kanokvalai, MESHKOVA, Raisa, AARESTRUP, Fernando Monteiro, AHSAN, Dalia Melina, TERHORST, Dorothea, MAURER, Marcus (avtor, korespondenčni avtor), et al. Adrenaline autoinjector is underprescribed in typical cold urticaria patients. Allergy. [Online ed.]. Jul. 2022, vol. 77, iss. 7, str. 2224-2229, tabeli. ISSN 1398-9995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/all.15274, DOI: 10.1111/ALL.15274. [COBISS.SI-ID 100754179], [JCR, SNIP] kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICM točke: 8.18, št. avtorjev: 46

Spremljevalne publikacije:

BIZJAK, Mojca, KOŠNIK, Mitja, TERHORST, Dorothea, DINEVSKI, Dejan, MAURER, Marcus. Cold agglutinins and cryoglobulins associate with clinical and laboratory parameters of cold urticaria. V: AUN, Marcelo Vivolo (ur.). The role of mast cells in immediate hypersensitivity reactions. Laussane: Frontiers Media SA, 2021. Str. 54-62, ilustr. Frontiers research topics. ISBN 978-2-88971-817-7. ISSN 1664-8714. https://www.frontiersin.org/research-topics/13906/the-role-of-mast-cells-in-immediate-hypersensitivity-reactions#overview, DOI: 10.3389/fimmu.2021.665491. [COBISS.SI-ID 88431363]

BIZJAK, Mojca, MAURER, Marcus, KOŠNIK, Mitja, TERHORST, Dorothea, ZVER, Samo, BURMEISTER, Thomas, SIEBENHAAR, Frank. Severe cold urticaria can point to an underlying clonal mast cell disorder. Allergy. [Online ed.]. Aug. 2021, vol. 76, no. 8, str. 2609-2613, ilustr. ISSN 1398-9995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/all.14844, DOI: 10.1111/ALL.14844. [COBISS.SI-ID 59640835], [JCR, SNIP]

MALTSEVA, Natalya, BORZOVA, Elena, FOMINA, Daria, BIZJAK, Mojca, TERHORST, Dorothea, KOŠNIK, Mitja, KULTHANAN, Kanokvalai, MESHKOVA, Raisa, THOMSEN, Simon Francis, MAURER, Marcus. Cold urticaria : what we know and what we do not know. Allergy. [Online ed.]. Apr. 2021, vol. 76, iss. 4, str. 1077-1094, ilustr. ISSN 1398-9995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/all.14674, DOI: 10.1111/all.14674. [COBISS.SI-ID 41305859], [JCR, SNIP, WoS do 22. 7. 2022: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,50, Scopus do 29. 7. 2022: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,90]


Nazaj na seznam