DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostOnkološka dejavnost › Endoskopija dihal

RESPIRATORNA ENDOSKOPIJA (ENDOSKOPIJA DIHAL)


» Oddelek za respiratorno endoskopijo
» Standardni operativni postopki
» Izobraževanje
» Publikacije

Posegi, ki jih opravljamo na oddelku za respiratorno endoskopijo

» Bronhoskopija
» Punkcija pljuč
» Slepa igelna biopsija plevre
» Torakoskopija