-->
Domov › Strokovna javnost

STROKOVNA JAVNOST


Želimo skrbeti za razvoj pulmološke in alergološke stroke v Sloveniji. Kot pedagoška in raziskovalna ustanova ustvarjamo novo znanje, predvsem na področju pljučnih in alergijskih bolezni. Smo učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov medicine, farmacije, pa tudi za medicinske sestre, zdravstvene tehnike in laboratorijske delavce. Svoja spoznanja naši strokovni delavci objavljajo v domačih in v tujih strokovnih publikacijah, velik poudarek pa dajemo tudi zdravstvenemu izobraževanju prebivalcev Slovenije.