DomovStrokovna javnost › Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNA DEJAVNOST


Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik je registriranih 59 raziskovalcev, od tega je 25 doktorjev znanosti in 5 magistrov znanosti. Registriranih je tudi 48 tehničnih in strokovnih sodelavcev iz vrst medicinskih sester, družboslovnega in finančnega področja ter informatike. Raziskovalna dejavnost Klinike Golnik dosega vidne rezultate tako na raziskovalnem, razvojno tehnološkem ter inovativnem področju, prenosu znanj, kot tudi v povezanosti z mednarodnim okoljem.


Vodja raziskovalne dejavnosti

Peter Korošec

Izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec.
Namestnik direktorja za področje vodenja akademske raziskovalne dejavnosti
T: 04 25 69 432
E: peter.korosec@klinika-golnik.si

Projektna pisarna

Mateja Marc Malovrh

doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med., spec.
Vodja projektne pisarne
T: 04 25 69 253
E: mateja.marc@klinika-golnik.si

Jana Bogataj, mag. posl. ved.
Koordinator ARRS projektov in internih akademskih raziskav
T: 04 25 69 500
E: jana.bogataj@klinika-golnik.si

Nina Rošič
Koordinator kliničnih raziskav in finančna podpora
T: 04 25 69 555
E: nina.rosic@klinika-golnik.si
Raziskovalna dejavnost
» Organizacija raziskovalne dejavnosti
» Raziskovalci Klinike Golnik
» Mladi raziskovalci
» Raziskovalni projekti
» Raziskovalni projekti ARRS
» Pomembnejše objave
» Knjižnica
» Raziskovalna oprema