0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Onkološka dejavnost - dodatne informacije

Diagnostika in odkrivanje raka

V Sloveniji za rakom pljuč letno zboli okoli 1500 ljudi, v to število so zajeti vsi stadiji bolezni. Na Kliniki Golnik vsako leto odkrijemo okoli 600-700 novih bolnikov s primarnim pljučnim rakom, rakom plevre in rakom timusa.

Večina bolnikov potem tudi ostane na zdravljenju pod okriljem Klinike Golnik, bodisi na Kirurgiji Bitenc, kjer omenjene bolezni operirajo, bodisi na dopolnilnem zdravljenju pred operacijo ali po njej ali na zdravljenju razsejane bolezni v okviru Enote za internistično onkologijo. Le bolniki, ki potrebujejo radikalno zdravljenje s kemoradioterapijo, so  napoteni na prvo zdravljenje na Onkološki Inštitut v Ljubljano.


Sum raka

Ob sumu na raka poskušamo natančno ugotoviti izvor in vrsto rakave bolezni, razširjenost in morebitne molekularne označevalce, ki jih imajo rakave celice na površini, saj so vsi ti podatki izjemno pomembni za odločitev o zdravljenju. V pomoč so nam sodobne radiološke metode (RTG prsnih organov, CT-slikanje glave, prsnega koša in trebuha, MRI-slikanje centralnega živčevja, scintigrafija skeleta, UZ trebuha ali plevralnega prostora,  PET CT).

Natančna opredelitev

Za natančno patohistološko opredelitev rakave bolezni je treba pridobiti košček tumorskega tkiva, pri čemer nam je v pomoč invazivna diagnostika, bodisi  bronhoskopija, igelna biopsija sprememb v pljučih ali na plevri ter včasih torakoskopija. Bistveno je, da opredelimo vrsto rakave bolezni čim natančnejše.

Postavljena diagnoza

Po dokončno postavljeni diagnozi raka, ki obsega določitev razširjenosti bolezni in dokončen podatek o molekularnih značilnostih rakavih celic, dokumentacijo preučimo na  skupnem Konziliju za torakalne tumorje, kjer se  pulmologi, internisti onkologi, kirurgi, patologi, radiologi in radioterapevti dogovorimo o najoptimalnejšem načinu zdravljenja posameznega bolnika. Večkrat je zdravljenje tudi multimodalno, to pomeni, da rakavo bolezen zdravimo z več različnimi metodami  (npr. z operacijo in pooperativno sistemsko terapijo …).

Glede na agresivnost bolezni raka pljuč in na dejstvo, da se rak pljuč  pojavlja običajno pri starejših bolnikih s številnimi pridruženimi boleznimi, včasih zdravljenje kljub postavljeni diagnozi  ni možno.  Za te bolnike je primerno lajšanje simptomov, ki jih rakava bolezen prinaša. Lajšanje simptomov bolezni sicer poteka vzporedno ob specifičnem onkološkem zdravljenju raka, še posebej pa je pomembno v času, ko to zdravljenje ni več možno. Z lajšanjem težav in kompleksno oskrbo bolnikov s kronično  neozdravljivo boleznijo in tudi njihovih svojcev se ukvarja posebna veja medicine – paliativna medicina. Oddelka za paliativno oskrbo Klinika Golnik nima, vendar trenutno zelo dobro  sodelujemo z Mobilnim paliativnim timom Gorenjske pod okriljem dr. Mateje Lopuh, ki ima sedež v SB Jesenice. Mobilni paliativni tim Gorenjske v bolnikovem domačem okolju  skrbi za bolnike in pokriva področje Gorenjske regije.

Osnovne metode zdravljenja raka

Obstajajo tri osnovne metode zdravljenja raka: kirurgija, radioterapija (obsevanje) in sistemska terapija raka.

Kirurgija

Kadar je bolezen omejena samo na organ izvora in bolnikovo klinično stanje to dopušča, je prva izbira zdravljenja kirurgija, ki lahko ponudi ozdravitev brez ponovitve bolezni.

Radioterapija (obsevanje)

Kadar je rak pljuč lokalno napredoval, je največkrat možno radikalno zdravljenje s kemoradioterapijo, ki prav tako cilja na dolgotrajno preživetje brez ponovitve bolezni. V zadnjih letih se je temu zdravljenju pridružila še imunoterapija po koncu kemoradioterapije, s katero so rezultati zdravljenja še boljši.

Sistemska terapija

Sistemska terapija raka pride v poštev predvsem v dveh primerih:

  • kot dopolnilno zdravljenje k lokalnim metodam zdravljenja, bodisi pred operacijo (neoadjuvantno zdravljenje z namenom zmanjšanja obsega bolezni) ali po operaciji (adjuvantno zdravljenje, ki deluje na t. i. sistemske mikrometastaze, te nastanejo že zgodaj v procesu maligne bolezni, s čimer se zmanjša verjetnost lokalne in sistemske ponovitve bolezni). Sistemsko zdravljenje zgodnjega raka obsega zdravljenje s klasičnimi citostatiki oz.  kemoterapijo.
  • v primeru metastatske bolezni, ko so zasevki prisotni v enem ali več organih po telesu. V tem primeru je bolezen neozdravljiva, cilj specifičnega onkološkega zdravljenja je predvsem podaljševanje kakovostnega življenja bolnikov – to pomeni, da zmanjšujemo breme bolezni in s tem tudi njene simptome, vse to pa s čim manj neželenimi učinki same terapije. To ravnovesje je včasih težko ohranjati, zato sta zelo pomembna izjemno strokovno znanje vseh udeleženih v onkološkem timu in tudi bolnikovo upoštevanje navodil glede preprečevanja neželenih učinkov zdravil.  Prav vsak člen lahko doprinese k izboljšanju preživetja in kakovosti  življenja bolnikov z rakom.

Vrste sistemske terapije raka

Specifična onkološka terapija solidnih rakov, torej tudi raka pljuč, plevre in timusa, se v grobem deli v tri možnosti:

1. Kemoterapija ali zdravljenje s citostatiki, to so zdravila, ki zavirajo rast vseh hitro deljivih celic. Take so rakave celice, žal pa tudi nekatere »normalne« celice organizma, iz česar izvira tudi največ neželenih učinkov kemoterapije. Večinoma ta terapija poteka v obliki infuzij v rednih nekajtedenskih intervalih, glede na vrsto zdravil pa je med zdravljenjem bolnik lahko nekaj dni hospitaliziran ali pa prejema terapijo ambulantno.

2. Tarčna terapija ali t. i. biološka zdravila, ki delujejo na točno določeno tarčo, prisotno na površini rakave celice, s čimer onemogočijo nadaljnjo rast in razvoj teh celic ter vodijo v njihov propad. Predpogoj za predpis take terapije je prisotnost točno določenih molekularnih označevalcev na površini rakave celice, saj je v nasprotnem primeru tarčna terapija popolnoma neučinkovita. Večinoma je tarčna terapija na voljo v obliki tablet na recept. Bolnik lahko terapijo prejema doma, ob tem pa v rednih intervalih obiskuje lečečega onkologa za oceno stanja in učinkovitosti terapije ter njeno prilagajanje glede na neželene učinke.3. Imunoterapija z zaviralci kontrolnih točk je najnovejša metoda sistemskega zdravljenja, ki jo uporabljamo šele zadnjih nekaj let. Cilj zdravljenja z imunoterapijo je naučiti bolnikov imunski sistem, da se uspešno bori proti raku in uničuje rakave celice. Tudi ta terapija poteka, podobno kot kemoterapija, v obliki kratkih infuzij zdravila v žilo vsakih nekaj tednov. Učinki so lahko vidni zelo hitro ali šele več mesecev po začetku zdravljenja. Trenutno še  nimamo dobrega napovednega označevalca, na podlagi katerega bi zanesljivo napovedali uspešnost te terapije pri posameznih bolnikih. 


Vsaka onkološka terapija ni primerna za vsakogar. Zato je vedno potrebno sodelovanje multidisciplinarnega tima, da s tem bolniku nudimo celosten pristop in najboljšo terapijo glede na  njegove težave, splošno stanje zmogljivosti, pridružene bolezni in terapijo, ki jo že prejema zaradi drugih  kroničnih bolezni. Prav pri zadnjem so nam v veliko pomoč klinični farmacevti, ki so zelo pomemben del našega tima. 

V Enoti za internistično onkologijo Klinike Golnik se z vsemi zgoraj naštetimi pristopi trudimo za karseda celovit pristop k zdravljenju vsakega posameznega bolnika. 


Nazaj na onkološko dejavnost