0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Svetovni dan tuberkuloze, 24. marec

21. 3. 2024

Svetovni dan tuberkuloze obeležujemo 24. marcada bi povečali ozaveščenost o eni najbolj pogostih in najbolj smrtonosnih nalezljivih bolezni na svetu. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je leta 2022 obolelo za tuberkulozo 10,6 milijona ljudi, 1,3 milijona ljudi pa je zaradi tuberkuloze ali njenih posledic umrlo. Poleg pogostosti pojavljanja in visoke umrljivosti je svetovni zdravstveni problem tuberkuloze povezan tudi z vse večjim pojavom neobčutljivosti bacilov tuberkuloze na standardna protituberkulozna zdravila ter z nedostopnostjo do hitre diagnostike in učinkovitega sodobnega zdravljenja v državah z visoko pojavnostjo tuberkuloze.

Svetovni dan tuberkuloze, 24. marec

Slovenija že vrsto let sodi med države z nizko incidenco tuberkuloze. Za te države je značilno, da se bolezen pogosteje pojavlja pri starejših in imunsko kompromitiranih osebah, pri osebah, ki so priseljene iz držav z višjo incidenco tuberkuloze, ter pri osebah z dodatnimi dejavniki tveganja, kot so prekomerno uživanje alkohola, kajenje in slabša prehranjenost. Za razliko od večine držav z nizko incidenco tuberkuloze pa imamo v Sloveniji malo primerov tuberkuloze pri osebah, okuženih z virusom HIV, zapornikih, uživalcih nedovoljenih drog in pri brezdomcih. To dejstvo pripisujemo dobremu zdravstvenemu nadzoru nad temi občutljivimi skupinami prebivalstva.

V Register tuberkuloze Republike Slovenije, ki ga vodi Univerzitetna klinika Golnik, je bilo leta 2022 prijavljenih 74 oseb s tuberkulozo (incidenca 3,5 primerov na 100.000 prebivalcev), od tega 42 moških, 31 žensk in en otrok. Povprečna starost bolnikov je bila 57 let. Med tuberkuloznimi bolniki je bilo 31 rojenih zunaj Slovenije (41,9 %). Delež tistih, ki so prišli iz bolj oddaljenih držav, se z leti povečuje.

Slogan letošnjega svetovnega dneva boja proti tuberkulozi je enak lanskemu »Da! Lahko odpravimo tuberkulozo. To sporočilo prinaša upanje, da se je mogoče z dobrim vodenjem na najvišji ravni, s povečanimi naložbami v razvoj na področju tuberkuloze in hitrejšim sprejemanjem novih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) ponovno vrniti na pot, ki bi obrnila tok epidemije navzdol. Na lanskem srečanju Združenih narodov so se voditelji držav zavezali, da bodo pospešili napredek pri odpravljanju tuberkuloze. »Letos se bomo vsi, ki delujemo na področju tuberkuloze, osredotočili na spreminjanje teh zavez v konkretna dejanja. Tudi v Sloveniji nadaljujemo z uveljavitvijo vseh priporočil SZO. Tako smo z letošnjih letom dobili še tretje novo zdravilo za zdravljenje multi-rezistentnih oblik tuberkuloze, s čimer smo bolnikom z rezistentnimi oblikami tuberkuloze omogočili dostopnost do krajših, učinkovitih in bolnikom bolj prijaznih načinov zdravljenja,« je povedala prim. Petra Svetina, vodja Registra tuberkuloze Republike Slovenije na Kliniki Golnik.

»Kot država z nizko incidenco nadaljujemo z vsemi uveljavljenimi ukrepi, kot so hitra diagnostika in čim hitrejše ustrezno zdravljenjes preprečevanjem prenosa okužbe z bolnikov na zdrave ljudi in preprečevanjem razvoja bolezni pri okuženih osebah. Zadnja dva ukrepa sta se namreč izkazala kot najbolj učinkovita pri nadzoru tuberkuloze v državah z nizko incidenco,« še dodaja prim. Svetina.

Aktualno poročilo: https://www.klinika-golnik.si/dejavnost-klinike/tuberkuloza/rzt-porocila


Nazaj na seznam