0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Laboratorij za citologijo in patologijo


Laboratorij je na Golniku začel delovati v skromnih razmerah v petdesetih letih prejšnjega stoletja. V Sloveniji je danes vodilni laboratorij za pljučno citologijo in patologijo. Za dobro bolnika se trudimo tesneje povezati klinično in laboratorijsko medicino. V laboratorij sprejemamo tudi vzorce iz drugih ustanov. Opravljamo konzultacije za domače in tuje kolege ter druga mnenja za državljane Republike Slovenije in tujce. Poleg rutinskih metod obdelave vzorcev izvajamo različne dodatne metode: cito-/histokemična barvanja, imunocito-/histokemija in tehnike molekularne patologije (FISH, PCR, NGS). Izvid izdamo v enem do dveh dneh po sprejemu vzorca. Laboratorij je podprt z laboratorijskim informacijskim sistemom, ki je povezan z bolnišničnim in centralnim registrom pacientovih podatkov, in ima dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS.

V citološkem laboratoriju vsako leto sprejmemo več kot 4.000 napotitev za citološko preiskavo ali 6.000 različnih vzorcev. Večinoma so to vzorci respiratorne citopatologije: brisi bronhoskopskih biopsij, krtačenja, transbronhialne igelne aspiracije, aspiracijske biopsije s tanko iglo tipnih sprememb in vodene (CT, RTG, UZ), bronhoalveolarni izpirki, inducirani sputumi, nosni izpirki in plevralni izlivi. Rutinsko vzorce barvamo po metodah May-Grünwald-Giemsa in Papanicolaoua. S telecitologijo ocenjujemo ustreznost celičnih vzorcev takoj po njihovem odvzemu in tako prispevamo k izboljšanemu izplenu diagnostičnih posegov. Vsi obdelani vzorci so dvostopenjsko pregledani (citoskriner in patolog).

V patološkem laboratoriju letno sprejmemo več kot 3.000 napotitev za preiskavo tkivnih vzorcev ali nekaj manj kot 4.000 vzorcev. Prevladujejo različne endoskopske biopsije (bronhi, pljuča, plevra). Med vzorci so tudi biopsije drugih organov (koža, gastrointestinalni trakt, bezgavke). Pregledujemo tudi kirurško odvzete manjše in večje vzorce prsnih in drugih organov. Obdelava vzorcev je delno avtomatizirana. Rutinska obdelava vzorcev tkiva obsega kontrolirano fiksacijo v formalinu, izdelavo parafinskega količka in serijo s hematoksilin-eozinom obarvanih rezin. Izvajamo nujno intraoperativno preiskavo z zaledenelimi rezi, s katero ocenjujemo kirurške resekcijske robove in diagnosticiramo neopredeljene spremembe. 

V laboratoriju za molekularno patologijo sprejmemo približno 1.000 vzorcev za različne molekularnopatološke preiskave. Uporabljamo metode hibridizacije in situ (SISH, FISH), verižne reakcije s polimerazo (PCR) in sekvenciranja naslednje generacije (NGS). Določamo prediktivne in prognostične označevalce v celičnih in tkivnih vzorcih bolnikov s pljučnim rakom (mutacije genov EGFR, KRAS, BRAF, PIK3CA; MET, ALK, NTRK in ROS1 genske spremembe). Z omenjenimi metodami tudi dokazujemo prisotnost mikroorganizmov v celičnih in tkivnih vzorcih.

V prosekturi opravimo do 50 avtopsij na leto, kar predstavlja desetodstotno stopnjo obduciranosti umrlih v naši bolnišnici. Večino obduciranih primerov predstavimo na kliničnopatoloških sestankih.

Sodelujemo z drugimi laboratoriji v državi (Inštitut za patologijo MF ter Oddelek za patologijo in citopatologijo OI v Ljubljani). Laboratorij je učna baza za študente MF v Mariboru, specializante patologije in drugih usmeritev.