0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo


Splošno o laboratoriju

V Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo izvajamo preiskave pretežno za bolnike, ki se zdravijo na Kliniki Golnik, v manjši meri pa tudi za bolnike iz drugih ustanov v Sloveniji. S kultivacijo in identifikacijo bakterij ter ugotavljanjem občutljivosti za antibiotike pregledujemo različne kužnine, predvsem vzorce iz spodnjih dihal, urin in vzorce krvi. Pomembno je določanje večkratno odpornih bakterij iz nadzornih brisov. Manjši del diagnostike našega laboratorija predstavlja ugotavljanje prisotnosti gliv kvasovk in vlaknatih gliv (plesni) v omenjenih kužninah.

Poleg klasičnih metod izvajamo molekularno diagnostiko (verižna reakcija s polimerazo, angl. kratica PCR) atipičnih povzročiteljev okužb spodnjih dihal, in sicer bakterij Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila in Bordetella pertussis. Pomemben del molekularne diagnostike predstavlja tudi zaznavanje virusa SARS-CoV-2, virusov gripe in ostalih respiratornih virusov v vzorcih zgornjih dihal ter črevesnih patogenov v vzorcih blata. Pri imunsko oslabljenih bolnikih z verižno reakcijo s polimerazo v vzorcih spodnjih dihal zaznavamo prisotnost Pneumocystis jirovecii.

Vzpostavljeni laboratorijski informacijski sistem (MBL) omogoča večjo učinkovitost in kakovost laboratorijskega procesa ter zagotavlja krajši čas od naročila do laboratorijskega izvida. Povezava laboratorijskega informacijskega sistema s celovitim bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in pošiljanje elektronskih izvidov naročnikom. Za zagotavljanje kakovosti dela v laboratoriju redno izvajamo notranje in zunanje kontrole kakovosti. Prve vodi in analizira laboratorij sam, pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov laboratorijskih preiskav pa je vključen v sheme za zunanjo oceno kakovosti (UKNEQAS in QCMD) in redno pridobiva certifikate o kakovosti izvedbe preiskav.

Septembra 2009 je laboratorij pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS. V skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS 64/2004, 1/2016), je laboratorij v letu 2020 ponovno pregledala komisija Ministrstva za zdravje RS in podelila dovoljenje za delo za nadaljnje petletno obdobje.

Seznam laboratorijev, ki imajo izdano dovoljenje Ministrstva za zdravje za delo na področju laboratorijske medicine >>

Zaposleni

V laboratoriju je redno zaposlenih 7 oseb:

  • vodja laboratorija,
  • 1 razvojno-raziskovalni sodelavec,
  • 3 analitiki v laboratorijski medicini,
  • 2 inženirja laboratorijske medicine,
  • 1 laboratorijski tehnik.

Delovni čas

Laboratorij obratuje od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure, ob sobotah od 7. do 11. ure, ob nedeljah in praznikih po potrebi. V času sezonske gripe obratuje od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih po dogovoru z bolniškimi oddelki.