0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Projekt J3-50099

Nov terapevtski pristop za zdravljenje alergijskih bolezni, ki temelji na inhibiciji interakcije med epitopi in paratopi

Raziskovalni projekt ARIS
Evidenčna številka: J3-50099
Obdobje 1.10.2023 - 30.9.2026
Vodja: izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec.
Raziskovalna dejavnost: Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Seznam sodelujočih raziskovalnih organizacij:  Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo


Vsebinski opis projekta

Alergije za hrano, so v kontekstu varnosti hrane in javnega zdravja skrb vzbujajoč problem, saj globalno prizadenejo do 8% otrok, kar velja tudi za Slovenijo. To je 1 na 13 otrok, oziroma približno 2 dijaka na razred. Trenutno ne obstaja zdravilo, odobreno za zdravljenje alergij za hrano in anafilaktičnih reakcij, niti ni terapevtskega pristopa za preprečitev senzibilizacije za hrano, kar nakazuje na kritično potrebo po razvoju učinkovitih primarnih preventivnih strategij na področju alergij za hrano. Strogo izogibanje prehranskim alergenom, je trenutno edini način preprečitve alergijske reakcije. Klinične in eksperimentalne študije, nakazujejo patognomonično vlogo, prek antigena induciranega prekrižanja protiteles IgE na mastocitih, kar vodi do hitre degranulacije mastocitov in sprostitve mediatorjev, ter encimov, ki vodijo do klinične manifestacije povezane z anafilaksijo povzročeno zaradi hrane. V naši skupini, smo nedavno izvedli selekcijo iz bakteriofagnih predstavitvenih knjižnic, z uporabo protiteles IgE usmerjenimi proti arašidu, čemur so sledili presejalni testi in eksperimenti vezave protiteles IgE. Izbrali in identificirali smo tri unikatne IgE-epitopom podobne peptide (DHPRFNRDNDVA, DHPRYGP in DHPRFST) poglavitnega alergena arašida, Ara h 2. Naleganje IgE-epitopom podobnih peptidov na primarno strukturo molekule Ara h 2, je razkrilo ujemanje, kar nakazuje, da te regije predstavljajo potencialna epitopska mesta alergena Ara h 2.

Imuno-blot analiza je razkrila, da se IgE-epitopom podobni peptidi vežejo na protitelesa IgE v serumu za arašid alergičnih posameznikov. Nadalje, smo z uporabo testa aktivacije bazofilcev (BAT) pokazali, da IgE-epitopom podobni peptidi blokirajo, z Ara h 2 sproženo aktivacijo človeških bazofilcev (ekspresija markerja CD63 na površini). Glede na pridobljene rezultate, predvidevamo, da imajo sintetični IgE epitopom-podobni peptidi zmožnost preprečitve z IgE-posredovane alergije za hrano in anafilaksijo. Našo glavno hipotezo nameravamo nadalje testirati in doseči zastavljene cilje predstavljene tehnologije, prek sledečih pristopov:

Cilj #1. Z uporabo kvantitativega ImmunoCAP inhibicijskega testa oceniti ali lahko sintetični IgE epitopom-podobni peptidi konkurirajo IgE paratopom na protitelesih, ter blokirajo njihovo vezavo na alergen arašida, Ara h 2.

Cilj #2. Na človeških mastocitnih celičnih modelih, oceniti učinkovitost sintetičnih IgE epitopom-podobnih peptidov pri preprečitvi aktivacije protiteles IgE na mastocitih (prek blokiranja vezave epitop-paratop) in preprečitve sprožitve anafilaksije povzročene prek odziva na arašid.

Cilj #3. (1) Dizajnirati, sintetizirati in presejalno testirati novo generacijo za arašid specifičnih sintetičnih IgE epitopom-podobnih peptidov, z optimizirano močjo, specifičnostjo in zdravilom-podobnimi lastnostmi (tarčna optimizacija). Z bioinformacijskimi pristopi in peptidnimi mikromrežami; (2) Ovrednotiti peptidni profil posameznikov z alergijo za arašid, ter izbrati najboljše peptidne kandidate; in (3) na človeških mastocitnih celičnih modelih pokazati, da takšna personalizirana selekcija peptidov bolj učinkovito prepreči z IgE-posredovane reakcije.

Validacija: Za namen validacije, predstavljenega projekta v zgodnji fazi in uporabnosti protokola, za identifikacijo interakcij epitopov (peptidov) s paratopi pri različnih alergenih, bomo izbrali povsem drugačen alergen, specifično poglavitni alergen ose, Ves v 5. Za omenjeni alergen, bomo opravili selekcijo iz bakteriofagnih predstavitvenih knjižnic, presejalne teste, vezavo protiteles IgE, izbor in naleganje peptidov na alergen (v omejenem obsegu). Nato bomo konstruirali za strup ose specifične sintetične IgE epitopom-podobne peptide, ter poizkusili potrditi da z omenjenim pristopom, tudi pri drugih alergenih dobimo peptide z zmožnostjo vezave na paratope alergen-specifičnih protiteles IgE ter posledične preprečitve aktivacije efektorskih celic.


Časovnica projekta

Faze projekta in njihova realizacija

Work package (WP)

Tasks

Milestones &Deliverables

Work distribution

WP1 

Computational analysis of peptides


WP1A

Selection of peptides based on bioinformatic analysis

Set of IgE epitope-like peptides

University Clinic Golnik

WP1B

Alignment of peptides to primary and 3D structure of the allergen

Visualization of potential epitope location on the allergen

WP2

Assessment of synthetic lgE-epitope-like peptides in competing and blocking of Ara h 2 peanut allergen binding to IgE paratopes

WP2A

Candidate patient sera selection

Detailed patient data

University Clinic Golnik

&

Faculty of Pharmacy (University of Ljubljana)

WP2B

ImmunoCAP based inhibition studies

Quantitative data on the degree of peptide-induced inhibition of Ara h 2 binding to IgEs

WP 3

Assessment of synthetic lgE-epitope-like peptides efficacy in suppression of lgE-mast cell activation and induction of peanut-induced anaphylaxis

WP3A

Generation of human mast cells from peripheral blood precursors

Cultured primary mast cells

University Clinic Golnik

&

Faculty of Pharmacy (University of Ljubljana)

WP3B

Passive sensitization of cultured primary human mast cells

Cultured primary mast cells with patient’s IgEs

WP3C

Mast cells activation assay and testing the blocking activity of synthetic lgE-epitope-like peptides

&

Measurement of mast cell mediator secretion

Therapeutic capacity of IgE epitope-like peptides

WP 4

Production of a new generation of peanut-specific synthetic lgE-epitope-like peptides

WP4A

Peptide bioinformatic analysis & microarray immunoassay

Generation of a set of IgE epitope-like peptides

University Clinic Golnik

&

Faculty of Pharmacy (University of Ljubljana)

WP4B

Allergic individual’s peptide profile evaluation

Personalized IgE binding profile of each patient

WP4C

Testing the blocking potential of generated IgE epitope-like peptides in humanized mast cellular model systems

Confirming or rejecting peptide-induced blocking of mast cell degranulation upon allergen exposure

WP 5

Validation

WP5A

Selection of peptides

Set of IgE epitope-like peptides

University Clinic Golnik

&

Faculty of Pharmacy (University of Ljubljana)

WP5B

Microarray analysis

IgE binding profile of each patient

WP5C

Synthetization and mast cell inhibition test

Confirming or rejecting peptide-induced blocking of mast cell degranulation upon allergen exposure