0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Projekt J3-3072

Dedni dejavniki anafilaksije povezani s povečanim številom α-triptaza kodirajoče sekvence TPSAB1

Raziskovalni projekt ARIS
Evidenčna številka: J3-3072
Obdobje 1.10.2021 - 30.9.2024
Vodja: Izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec.
Raziskovalna dejavnost: Medicina/Reprodukcija človeka

Seznam sodelujočih raziskovalnih organizacij:  Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik; Univerzitetni klinični center Ljubljana

Sestava projekte skupine.


Vsebinski opis projekta

Anafilaksija je huda sistemska preobčutljivostna reakcija. Pojavi se hitro in povzroči življenjsko ogrožajoče težave povezane z dihalnim in žilnim sistemom, katere spremljajo spremembe na koži in sluznici. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za zdravje ZDA (National Institutes of Health /National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH/NSAID)) smo identificirali nov genetski vzrok alergijskega vnetja in nepravilnega delovanja imunskega sistema t.j. lastnost zarodne linije povečanega števila gena TPSAB1, ki je povezana s hudo anafilaksijo (Lyons, J.J., Chovanec, J., O'Connell, MP,… Korošec, P. 2021, J Allergy Clin Immunol).

S projektom bomo prispevali k poznavanju dedne genetske različice, ki vodi do hudega alergijskega vnetja in anafilaksije. Razčlenili in ovrednotili bomo vpliv patogeneze števila ponovitev gena TPSAB1 glede na anafilaktične reakcije pri otrocih, glede na različne povzročitelje anafilaksije (hrana, strup kožekrilcev, zdravila), klinično sliko, potencialno smrtni izid in glede na naraven potek anafilaksije pri odraslih. Pridobili in funkcijsko karakterizirali bomo mastocite pridobljene iz krvi anafilaktičnih bolnikov s podvojitvijo/potrojitvijo α-triptaza kodirajočega gena TPSAB1. V zadnjem funkcijskem delu projekta, predpostavljamo, da obstaja morebitni mehanizem povezan z mastociti pri posameznikih s podvojitvijo/potrojitvijo gena TPSAB1, ki se kaže v povečani odzivnosti mastocitov. Vloga triptaze pri anafilaksiji je pomembna, saj so z razvojem tarčnih mAb z zmožnostjo nevtralizacije proteolitične aktivnosti triptaze dokazali zmanjšan anafilaktični odziv v humaniziranem mišjem modelu. Z našo raziskavo bi prispevali k znanju in interpretaciji rezultatov kliničnih preizkušanj zdravil s tarčnim delovanjem na triptazo. Triptazne različice lahko pomembno vplivajo na nevtralizacijski oz. inhibicijski učinek omenjenih tarčnih zdravil. Z genotipiziranjem bi lahko določili posameznike, ki bi od zdravljenja s tarčnimi zdravili imeli največjo korist.

Časovnica projekta

Faze projekta in njihova realizacija

Delovni paket (WP)

Naloge

Mejniki & Rezultati

Porazdelitev dela

 

 

WP1

Genotipizacija gena TPSAB1 pri kohorti odraslih z anafilaksijo obravnavanih na Univerzitetni Kliniki Golnik

WP1A

Klinična karakterizacija kohorte: različni sprožilci anafilaksije, klinični znaki in simptomi, skoraj usodni izid anafilaksije in naravni potek
Podrobni podatki o kohorti
Univerzitetna klinika Golnik
WP1B

Genotipizacija TPSAB1

(β/β, α/β, α/α, αα/β, αα/α, αα/αα, ααα/β in ααα/α)


TPSAB1 genotipi

WP1C

Analiza, publikacije, klinične izvedbe


Publikacije, smernice


WP2

Genotipizacija gena TPSAB1 pri pediatrični kohorti z anafilaksijo obravnavanih Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana


WP2A

Vključevanje otrok z anafilaksijo


Rekrutirana pediatrična kohorta
Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

WP2B

Klinična karakterizacija kohorte: različni sprožilci anafilaksije, klinični znaki in simptomi, skoraj usodni izid anafilaksije in naravni potek
Podrobni podatki o kohorti

WP2C

Genotipizacija TPSAB1

(β/β, α/β, α/α, αα/β, αα/α, αα/αα, ααα/β in ααα/α)

 

TPSAB1 genotipiUniverzitetna klinika Golnik


WP2D

Analiza, publikacije, klinične izvedbe


Publikacije, smernice


Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana


 

 

WP3

Funkcionalna opredelitev mastocitov, pridobljenih iz krvnih predniških celic, bolnikov z dvojnimi ali trojnimi ponovitvami gena TPSAB1, ki nosijo zapis za α-triptazo

 

WP3A

Pridobivanje mastocitov iz polne krvi anafilaktičnih bolnikov, ki imajo duplikacijo ali triplikacijo α-triptaza kodirajoče sekvence v genu TPSAB1 in zdravih prostovoljcev.
Mastociti pridobljeni iz krvnih predniških celic

 

Univerzitetna klinika Golnik
WP3B 

Funkcijska karakterizacija pasivne senzitizacije, izražanja CD63 aktivacijskega markerja in sekrecija CCL2, PGD2, β-heksaminidaze in heterotertamerne α/β –triptaze


Potrditev ali zavrnitev hipoteze o hiperodzivnosti mastocitov

Realizacija projekta poteka skladno z zastavljenimi cilji in časovnicami.


Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

ŠELB, Julij, RIJAVEC, Matija, ERŽEN, Renato, ZIDARN, Mihaela, KOPAČ, Peter, ŠKERGET, Matevž, BAJROVIĆ, Nisera, DEMŠAR LUZAR, Ajda, PARK, Young Hwan, LIU, Yihui, ČURIN-ŠERBEC, Vladka, ZVER, Samo, KOŠNIK, Mitja, LYONS, Jonathan J., KOROŠEC, Peter. Routine KIT p.D816V screening identifies clonal mast cell disease in Hymenoptera allergic patients regularly missed using baseline tryptase levels alone. The journal of allergy and clinical immunology. [Online ed.]. Aug. 2021, vol. 148, iss. 2, str. 621-626.e7, ilustr. ISSN 1097-6825. https://www.jacionline.org/action/showPdf?pii=S0091-6749%2821%2900423-1, DOI: 10.1016/j.jaci.2021.02.043. [COBISS.SI-ID 56665603], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,34, Scopus do 15. 10. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,68]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, IPA, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICM
točke: 14.12, št. avtorjev: 1

ŠELB, Julij, RIJAVEC, Matija, KOPAČ, Peter, LYONS, Jonathan J., KOROŠEC, Peter (avtor, korespondenčni avtor). Hα" role="presentation" id="MathJax-Element-3-Frame">αT is associated with increased risk for severe Hymenoptera venom–triggered anaphylaxis. The journal of allergy and clinical immunology. [Online ed.]. 2022, vol. 150, iss. , str. 1-2, tabela. ISSN 1097-6825. https://www.jacionline.org/action/showPdf?pii=S0091-6749%2822%2901623-2, DOI: 10.1016/j.jaci.2022.11.017. [COBISS.SI-ID 135585283], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, IPA, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 33.22, št. avtorjev: 5

CHOVANEC, Jack, TUNC, Ilker, HUGHES, Jason, HALSTEAD, Joseph, MATEJA, Allyson, LIU, Yihui, ŠELB, Julij, RIJAVEC, Matija, KOROŠEC, Peter, LYONS, Jonathan J. (avtor, korespondenčni avtor), et al. Genetically determining individualized clinical reference ranges for the biomarker tryptase can limit unnecessary procedures and unmask myeloid neoplasms. Blood advances. 2022, vol. 6, iss. , str. 1-41, ilustr. ISSN 2473-9529. https://ashpublications.org/bloodadvances/article-pdf/doi/10.1182/bloodadvances.2022007936/1923398/bloodadvances.2022007936.pdf, DOI: 10.1101/2022.04.29.22274379. [COBISS.SI-ID 125092355], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, MEDLINE, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 6.76, št. avtorjev: 45

RIJAVEC, Matija (avtor, korespondenčni avtor), MAVER, Aleš, TURNER, Paul J., HOČEVAR, Keli, KOŠNIK, Mitja, YAMANI, Amnah, HOGAN, Simon P., CUSTOVIC, Adnan, PETERLIN, Borut, KOROŠEC, Peter. Integrative transcriptomic analysis in human and mouse model of anaphylaxis identifies gene signatures associated with cell movement, migration and neuroinflammatory signalling. Frontiers in immunology. 2022, vol. 13, str. 1-15, ilustr. ISSN 1664-3224. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.1016165/pdf, DOI: 10.3389/fimmu.2022.1016165. [COBISS.SI-ID 133240067], [JCR, SNIP, WoS]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (CAB, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICB
točke: 11.29, št. avtorjev: 10

KOPAČ, Peter, CUSTOVIC, Adnan, ZIDARN, Mihaela, ŠILAR, Mira, ŠELB, Julij, BAJROVIĆ, Nisera, ERŽEN, Renato, KOŠNIK, Mitja, KOROŠEC, Peter. Biomarkers of the severity of honeybee sting reactions and the severity and threshold of systemic adverse events during immunotherapy. The journal of allergy and clinical immunology. In practice. [Online ed.]. Aug. 2021, vol. 9, no. 8, str. 3157-3163.e5, ilustr. ISSN 2213-2201. https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(21)00507-9/abstract, DOI: 10.1016/j.jaip.2021.04.045. [COBISS.SI-ID 62025475], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,44, Scopus do 11. 1. 2023: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICM
točke: 15.1, št. avtorjev: 9