0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Imunofenotipizacija v krvi in bronheoalveolarnem izpirku (BAI)

S pretočno citometrijo v krvi ali BAI izvajamo imunofenotipizacijo TBNK oz. analizo različnih limfocitnih populacij (limfociti T (CD3), celice T pomagalk (CD3, CD4), celice T zaviralk (CD3, CD8), limfociti B (CD19), celice NK (CD16+56), celice NKT(CD3, CD16+56).