0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Test aktivacije bazofilcev

(angl. Basophil Activation Test, BAT) Test aktivacije bazofilcev je in vitro celični test za ugotavljanje alergogene reaktivnosti na specifični alergen. Aktivacijo bazofilcev diagnostično merimo s pretočno citometrijo, kjer bazofilce iz periferne krvi označimo s fluorescenčno označenimi protitelesi. V našem laboratoriju za detekcijo bazofilcev uporabljamo kombinacijo označevalcev CD123+ in HLADR-. Navzkrižna povezava receptorjev FcƐRI s protitelesi IgE in alergenom na površini bazofilcev povzroči njihovo aktivacijo, kar diagnostično merimo z določanjem izražanja lizosomskega membranskega glikoproteina CD63. Pri neaktiviranih bazofilcih je CD63 izražen znotrajcelično na membrani granul, ki vsebujejo histamin. S celično aktivacijo se granule z eksocitozo zlijejo s plazemsko membrano, kar omogoči sledenje njegovega izražanja na zunajcelični membrani bazofilcev. Pri testu BAT vzorec krvi in vitro stimuliramo z različnimi koncentracijami alergena v logaritemskem merilu, odzivnost oz. delež aktiviranih bazofilcev (CD123+/HLA-DR–/CD63+) pa lahko izrazimo v obliki sigmoidne krivulje. 

BAT predstavlja uporabno orodje za detekcijo takojšnjih preobčutljivostnih reakcij, vključno z alergijami na strupe kožekrilcev, hrano, zdravila in inhalacijske alergene. Poleg osnovne uporabe ugotavljanja IgE senzibilizacije v kompleksnih primerih, ko rezultati standardnih in vitro testov niso zadosti povedni, se BAT raziskovalno uporablja tudi za spremljanje imunoterapije oziroma kot test za napoved kliničnega pomena senzibilizacije. Ta napovedna vloga se kaže predvsem v tem, da bi BAT lahko v določenih primerih nadomestil oziroma da ima komplementarno vlogo z in vivo provokacijskimi testi.